Uitslagen verkiezingen Waterschap Hunze en Aa's

Algemeen

Hieronder vind je de uitslagen van de verkiezingen Waterschap Hunze en Aa's.
Hoe is er gestemd? Je vindt hieronder de uitslagen (processen verbaal), controleverslag en het bijbehorende OSV-bestand.

Verslag controleprotocol en OSV

Hieronder vind je:

  • Controleprotocol GSB
  • OSV uitdraai