Uitslagen verkiezingen Waterschap Noorderzijlvest

Algemeen

Hieronder vind je de uitslagen van de verkiezingen Waterschap Noorderzijlvest.
Hoe is er gestemd? Je vindt hieronder de uitslagen (processen verbaal), controleverslag en het bijbehorende OSV-bestand.

Verslag controleprotocol en OSV

Hieronder vind je:

  • Controleprotocol GSB
  • OSV uitdraai