Veel belangstelling voor koopwoningen Delfzijl

Het Lichtbaken aan de Huibertplaat in Delfzijl stond zaterdag 2 april in het teken van de start van de verkoop van ruim 30 nieuwe woningen in Delfzijl. Bewoners Zandplatenbuurt zijn de belangrijkste doelgroep.

Lees hieronder het persbericht.

Veel belangstelling voor koopwoningen Delfzijl

Het Lichtbaken aan de Huibertplaat in Delfzijl stond zaterdag 2 april in het teken van de start van de verkoop van ruim 30 nieuwe woningen in Delfzijl. Bezoekers hadden keuze uit royale eengezinswoningen in de Schrijversbuurt, appartementen in het centrum en kavels voor een vrijstaande woning en halfvrijstaande woningen op de hoek van Kustweg en Neptunusstraat. Ongeveer 180 belangstellenden lieten zich informeren en verscheidene van hen hebben zich ingeschreven voor een woning. 

Bewoners Zandplatenbuurt belangrijkste doelgroep

De woningen zijn vooral bedoeld voor de particuliere woningeigenaren in de Zandplatenbuurt. Zij kunnen vanwege de versterkingsoperatie verhuizen naar een nieuwe woning elders in Delfzijl. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden zich inschrijven voor een woning. Wanneer meerdere mensen zich voor dezelfde woning inschrijven, wordt er geloot.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga kijkt tevreden terug op de start van de verkoop van deze drie projecten. "Voor de woningeigenaren in de Zandplatenbuurt is het fijn dat ze op één plek informatie konden krijgen over de woningen die nu in de verkoop gaan. We werken er hard aan om meer locaties aan te bieden." Bonne van der Kooi, voorzitter van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) sluit zich daar bij aan. "Dat het zo druk was toont aan dat er veel behoefte is aan nieuw aanbod. Bewoners wachten op nieuw en meer aanbod van woningen."

Vanwege de versterkingsopgave in de Zandplatenbuurt en omgeving moeten voor 864 huishoudens nieuwe woningen gebouwd worden. De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd. De gemeente is druk bezig om meer locaties in Delfzijl geschikt te maken voor woningbouw. Usmany: "Het is een forse opgave waar we elke dag hard aan werken. Het ontwikkelen van nieuwe plekken voor nieuwe woningen is niet eenvoudig. Maar we gaan stug door om alle bewoners van de Zandplatenbuurt en omgeving nieuw perspectief te bieden."