Vijf nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken in 5 dorpen

In Loppersum, Eenum, ’t Zandt, Middelstum en Wirdum gaan we nieuwe openbare beweeg- en ontmoetingspleken realiseren.

In 2022 is per dorp een werkgroep gevormd. Hierin zitten inwoners, betrokkenen, Dorpsbelangen, sportaanbieders en andere mogelijke gebruikers van de beweeg- en ontmoetingsplekken. Zij zijn gaan kijken wat er al aanwezig is in het dorp, wat de wensen en behoeftes zijn en hoe het optimaal gebruikt kan worden.

Wat is een beweeg- en ontmoetingsplek?

Een beweeg- of ontmoetingsplek is bijvoorbeeld een beweegtuin of een wandelroute met onderweg verschillende oefeningen. De nieuwe openbare beweeg- en ontmoetingsplekken moeten uitdagen om meer te gaan bewegen.

Wat komt er in deze vijf dorpen?

  1. In Loppersum komt een beweegtuin in de grote speeltuin aan de Fruitlaan achter Assieshof. De beweegtuin is gericht op (jong) volwassenen en ouderen.
  2. Eenum krijgt een nieuwe beweegtuin voor ouderen. Deze komt achter het dorpshuis. Voorheen was hier een pluktuin. Er wordt een groepje gevormd van bewoners die wekelijks willen bewegen in de beweegtuin. Natuurlijk mag je ook individueel gebruik maken van de toestellen.
  3. In 't Zandt wordt gekeken naar een paar kleine beweeg- en ontmoetingsplekken in het dorp. Bijvoorbeeld een route met verschillende onderdelen. Ook staan er extra toestellen rondom de school op het wensenlijstje. De doelgroep voor deze beweegplekken is zo breed mogelijk, van jong tot oud. Dit zou ook een mooie aanvulling kunnen zijn voor de gymnastieklessen of het naschoolse beweegaanbod.
  4. In Middelstum wordt samen met de sportverenigingen gekeken naar een beweeg- ontmoetingsplek naast de voetbalvelden. Die is dan beschikbaar voor individueel gebruik, maar ook in combinatie met lessen vanuit de verenigingen. De bedoeling is om twee zones te creëren. 1 om toestellen voor (jong)volwassen bij elkaar te zetten en 1 voor beweegtoestellen voor kinderen.
  5. In Wirdum wordt rondom het dorpshuis de speeltuin uitgebreid met beweeg toestellen voor verschillende doelgroepen. De werkgroep uit Wirdum heeft ervoor gezorgd dat er sinds juni 2022 bootcamplessen aangeboden worden door Dijkematraining en dit is een groot succes!

Wat is de planning?

De verwachting is dat de beweegplekken eind 2023 klaar zijn.

Kom ook bewegen!

De beweegcoaches van Huis voor de sport Groningen zijn betrokken bij deze projecten. Zij zullen mensen activeren om de beweeg- en ontmoetingsplekken in gebruik te nemen. Mocht je hierover vragen hebben. Neem contact op met Kirsten Pheifer via k.pheifer@hvdsg.nl of bel met 0683134875.

Gemeente Eemsdelta heeft via Nationaal Programma Groningen een budget ontvangen. Huis voor de Sport begeleidt het proces om te komen tot een programma van eisen en activeringsprogramma.