Vogelgriep

Momenteel worden er op de zeedijk in de Eems-Dollard regelmatig dode vogels gevonden die slachtoffer zijn van het vogelgriepvirus. Het gaat vooral om brandganzen die op de kwelders langs de zeedijk verblijven.

De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest zijn ieder voor een deel eigenaar van de zeedijk. Zij houden de situatie goed in de gaten en ondernemen actie om dode dieren weg te laten halen. Eigenaren/beheerders van aangrenzende gronden hebben dezelfde zorgplicht. Bezoekers van de zeedijk wordt verzocht dode vogels te laten liggen en niet aan te raken.

Landelijke maatregelen vogelgriep

Meer informatie over de landelijke maatregelen tegen vogelgriep vind je op de website van de Rijksoverheid.