Vogelgriep op een pluimveebedrijf in Losdorp

Bij een pluimveebedrijf in Losdorp is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Dat betekent dat het leidt tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 37.000 vleeskuikens op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 3 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 12 pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met andere 10 kilometer zones die bij eerdere uitbraken in deze omgeving zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn. Zie: website rvo.nl/dierziektenviewer.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Melding dode wilde vogels doorgeven

Vind je een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hoe je een melding van dode vogels kunt maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.nl.