Voortgang subsidieregeling 30.000 euro (blok B)

De gemeentelijke subsidieregeling van 30.000 euro (blok B) voor inwoners in de versterking is helaas nog niet helemaal klaar. We verwachten dat je de subsidie voor het eind van dit jaar kan aanvragen.

Start subsidieregeling nog niet gelukt

In februari en juni van dit jaar hebben inwoners die in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidieregeling van 30.000 euro, hierover een brief ontvangen. We hadden verwacht dat de subsidieregeling dit najaar in werking zou treden. Dit is helaas nog niet gelukt.

Wat is nu de situatie?

Wij hebben de komende weken nog nodig om de tekst van de subsidieregeling definitief te maken en af te stemmen met de andere aardbevingsgemeenten. Zodra dat klaar is, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de regeling en kan deze worden opengesteld.

Wanneer kun je de subsidieregeling mogelijk aanvragen?

We verwachten dat de regeling voor het eind van dit jaar in werking treedt en dat je vanaf dat moment de subsidie via SSN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) kunt aanvragen. Wij informeren je zodra de regeling definitief is en aan te vragen is.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op via aardbevingendebaas@eemsdelta.nl. Je kunt ons ook bellen, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.