Vragenlijst voor sport- en beweegaanbieders

Ben jij een sport- en beweegaanbieder? Dan willen we jou vragen om een vragenlijst in te vullen. Lees verder voor meer informatie.

Voor de gemeente Eemsdelta is een lokaal sportakkoord opgesteld. Eén van de pijlers binnen dit sportakkoord is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’. Het doel is om in de gemeente Eemsdelta sterke en levendige sportaanbieders te hebben, die klaar zijn voor de toekomst en daarmee ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. Daarom zouden wij graag willen weten wat de stand van zaken binnen de sport- en beweegaanbieders is en welke (ondersteunings)behoeften er zijn. Dit doen we aan de hand van een vragenlijst.

Vul de vragenlijst in

Om een zo’n volledig mogelijk beeld te krijgen, vragen we je de vragenlijst met jouw mede bestuursleden/collega’s in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kan via dit online formulier. We ontvangen per sport- en beweegaanbieder graag één reactie en zullen vertrouwelijk omgaan met de gegevens.

Let op: vul de vragenlijst in met als uitgangspunt vóór Corona.

COVID-19 heeft helaas grote invloed op de wereld om ons heen. Ook op jou als sportaanbieder. Bij het invullen van de vragenlijst willen wij je vragen om de periode vóór COVID-19 als uitgangspunt te nemen.

Alvast hartelijk dank voor het invullen!