Werkzaamheden aan de Bouwmeestersstraat in Appingedam

De Bouwmeestersstraat in Appingedam wordt vernieuwd en opnieuw ingericht. De weg is daarvoor de komende tijd afgesloten. Meer informatie lees je hier.

De Bouwmeestersstraat in Appingedam wordt vernieuwd en opnieuw ingericht. Onderdeel van de herinrichting is een afsluiting voor automobilisten met de Snelgersmastraat. Het gemotoriseerd verkeer mag de  Bouwmeestersstraat straks alleen nog maar via de Molenstraat inrijden. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Ze kunnen na de herinrichting de Bouwmeestersstraat net als anders van 2 kanten inrijden, dus ook vanaf de Snelgersmastraat. Door deze verkeersmaatregel komt er minder verkeer door de straat en wordt het minder druk. 

Wat gaat er gebeuren?

Om het werk uit te voeren wordt de Bouwmeestersstraat vanaf 17 maart 2021 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De bestaande betonstraatstenen worden weggehaald, er komen klinkers voor in de plaats. En ook het trottoir wordt vernieuwd. Langs de straat komt een regenwaterriool zodat het regenwater vanaf de weg daar naar toe kan stromen. Er komen nieuwe lantaarnpalen en nieuwe beplanting. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april afgerond. Het verkeer wordt omgeleid. Deze omleiding wordt op borden aangegeven.

Bereikbaarheid parkeerterrein

Het parkeerterrein achter de woningen van de Bouwmeestersstraat blijft zoveel mogelijk bereikbaar vanaf de Snelgersmastraat of vanaf de Molenstraat. Mogelijk dat het parkeerterrein een paar dagen niet bereikbaar is omdat een rioleringsaansluiting precies bij de ingang moet worden aangelegd. Het werk wordt in overleg met de omwonenden uitgevoerd. De omwonenden hebben een brief gekregen met uitleg over het werk. Ook is er een medewerker van de gemeente beschikbaar voor vragen.

Bouwwerkzaamheden op De Tip

De Bouwmeestersstraat grenst aan de nieuwe woonwijk De Tip in Appingedam. Op De Tip worden 30 levensloopbestendige woningen gebouwd door woonstichting Groninger Huis. Daarnaast worden er woningen gebouwd op elf vrije kavels. Als de bouwwerkzaamheden op De Tip klaar zijn, wordt de nabijgelegen Molenstraat ook nog opgeknapt. We wachten nog even met het werk aan de Molenstraat omdat er nog veel bouwverkeer langsgaat. 

Samen werken aan een nieuwe buurt

Het komende jaar verandert en dus veel in de buurt en omgeving van De Tip. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Eemsdelta: "De woningbouw op De Tip, de herinrichting van de Bouwmeestersstraat en de Molenstraat en de nieuwe beplanting zorgen straks voor een nieuwe aanblik van de buurt. Samen werken we aan een prettige leefomgeving zodat de iedereen er met veel plezier blijft wonen."