Werkzaamheden om de wateroverlast in Wagenborgen te verminderen

De gemeente begint binnenkort in Wagenborgen met werkzaamheden om wateroverlast te verminderen. In dit bericht lees je wat we gaan doen.

Welke maatregelen worden getroffen?

Dit zijn tijdelijke maatregelen.

1. Omgeving De Wilgen/De Berken

Om het water bij een zware bui zo snel mogelijk van de straat af te krijgen gaan we bij de T-splitsing de straatkolken afkoppelen van het riool en er 1 extra kolk bijplaatsen. Zo kan water op de straat vanuit De Berken rechtstreeks de sloot in stromen.  

2. Kruising De Eiken/De Berken

Hier plaatsen we een verhoging/"drempel" in de kopse zijde van De Eiken. Het water loopt dan niet meer De Eiken in, maar gaat naar de afgekoppelde kolken bij de T-splitsing De Wilgen/De Berken.

3. De Wilgen/"Menterne"

Hier gaan we de sloten schonen en bij de kruising het maaiveld verlagen. Daardoor blijft het water niet op de kruising staan maar stroomt het de sloot in voor De Wilgen 44-50.

4. Tonnistil

Op de parkeerplekken tegenover Tonnistil 23/25 plaatsen we een extra straatkolk. Daardoor kan water op de straat direct worden afgevoerd op de aanwezige greppels in de groenstrook. De greppels worden nog schoongemaakt en opnieuw geprofileerd. Nabij de parkeerplekken pakken we hiervoor ook de groenstrook aan, zodat de oude greppel weer functioneel wordt. Water dat over de straat van Tonnistil stroomt zal door bermverlaging aan De Hoogte daar de sloot in worden geleid.

Vervolg

De komende jaren gaan we het rioolstelsel in Wagenborgen verder onder de loep nemen, om te kijken waar naast tijdelijke maatregelen ook structurele maatregelen getroffen moeten worden. Bovenstaande maatregelen zijn bedoeld om de ervaren wateroverlast te verminderen. Uitvoering van deze maatregelen biedt geen garantie dat nooit meer wateroverlast wordt ervaren.

Vragen?

Heb je vragen over de uitvoering van bovenstaande maatregelen? Of blijken er na uitvoering van de maatregelen nog steeds urgente situaties te zijn? Bel of mail ons dan. De gegevens staan onder deze pagina.

Je kunt ook een melding doen via het Meldpunt woonomgeving