Cadanz Welzijn

Algemeen

Cadanz Welzijn biedt ondersteuning aan mensen van alle leeftijden. Samen zoeken we oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat je er niet meer uitkomt. Maar je kunt ook bij Cadanz Welzijn terecht als je vrijwilligerswerk wilt doen.

Voor welke onderwerpen kun je bij Cadanz Welzijn terecht?

Cadanz Welzijn is er voor alle inwoners in Eemsdelta. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Voor de volgende onderwerpen kun je terecht bij Cadanz Welzijn:

  • maatschappelijk werk
  • financiële dienstverlening (hulp bij adminstratie, sociaaljuridisch advies)
  • inburgering en integratie
  • jeugd en jongeren
  • opbouwwerk (stimuleren van leefbaarheid)
  • opvoeden en opgroeien
  • ouderen en mantelzorg
  • participatie (actief meedoen aan de maatschappij)

Daarnaast organiseert Cadanz Welzijn allerlei activiteiten, zoals bijeenkomsten en cursussen.