Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Algemeen

Kun je door een ziekte, beperking of leeftijd niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente helpen. Samen zoeken we naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Neem contact met ons op als je ondersteuning nodig hebt. Dan maken we een afspraak voor een gesprek. Wij komen bij je thuis of we spreken af op een andere plek, bijvoorbeeld het gemeentehuis.

  1. We kijken samen wat je zelf nog kan. En hoe anderen jou kunnen helpen, zoals een mantelzorger, familie en vrienden. 
  2. Heb je meer ondersteuning nodig? Dan helpen we je eerst bij het vinden van voorzieningen waarvoor je geen indicatie nodig hebt. Zoals boodschappenhulp of activiteiten die jou kunnen helpen.
  3. Is dit niet genoeg? Dan heb je misschien recht op hulp vanuit de Wmo. Wij bepalen of je hiervoor een indicatie krijgt en verwijzen je naar een hulpverleningsorganisatie.

Wie zijn er bij het gesprek?

  • jijzelf en als je dat wilt je partner, een familielid of mantelzorger
  • een Wmo-consulent van de gemeente
  • eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat is iemand die met je meedenkt over zorg en hulp.

Wmo-voorzieningen

Lukt het niet met ondersteuning van de mensen om je heen en de voorzieningen waar je geen indicatie voor nodig hebt? Dan kun je hulp vanuit de Wmo krijgen. Hiervoor heb je wel een indicatie nodig. Daarin staat op welke Wmo-voorziening jij recht hebt en voor hoe lang.

Soorten indicaties

Herstelgerichte Hulp helpt je om fitter en langer thuis te blijven wonen. Tijdens het intakegesprek wordt goed gekeken of je in aanmerking komt voor deze training. Is dit niet het geval, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Een thuiszorghulp kan je helpen als je niet meer zelfstandig je huishouden kunt doen. De thuiszorghulp denkt mee over wat er moet gebeuren en helpt met schoonmaken en opruimen.

Door aanpassingen in je woning kun je langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zoals bredere deuren, drempels weghalen, lichtknoppen op zithoogte, een aangepaste keuken, elektrische deuropener en badlift of douchestoel.

Sommige aanpassingen vergoedt de gemeente, andere je zorgverzekering. Sommige kleine aanpassingen regel en betaal je zelf.

Kun je door je beperking je auto niet meer gebruiken? Er zijn allerlei aanpassingen mogelijk die je helpen om in en uit de auto te komen en de auto te bedienen. Ook kan je auto aangepast worden voor je rolstoel.

Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn, als je door je handicap geen grote afstanden kunt afleggen. Is dit tijdelijk, dan huur je het hulpmiddel zelf bij de thuiszorgwinkel. Zijn je loopproblemen blijvend? Dan kun je een indicatie krijgen voor een vergoeding.

Een begeleider of coach helpt bij allerlei dagelijkse activiteiten. Dat kan in een groep of met jou alleen. Het doel is altijd dat het zorgen voor jezelf goed blijft gaan of beter wordt.

Wil je je dag nuttig invullen en contact hebben met anderen? Dan kun je misschien gebruikmaken van dagbesteding. Dit zijn allerlei activiteiten die doordeweeks aangeboden worden. Er zijn verschillende soorten dagbesteding voor verschillende doelgroepen.

Kun je niet zelfstandig reizen met de auto, fiets of het openbaar vervoer, dan heb je misschien recht op een Wmo-pas voor taxivervoer.

Wat kost het?

Je betaalt een eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening. We noemen dit ook wel het abonnementstarief. Je betaalt elke maand € 20,60 (vanaf 1 januari 2024).

Toezicht op de uitvoering

In Eemsdelta houdt de GGD toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het toezichtskader staat de werkwijze van de toezichthouder. Je leest er meer over op de pagina Toezichtskader Wmo.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder. Kijk op de contactpagina van het Sociaal Plein of bel naar 14 0596.