Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W over het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen binnen het sociaal domein. Dat zijn onderwerpen die te maken hebben met de volgende wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet
 • Jeugdwet
 • Passend Onderwijs

Waarom is er een Adviesraad Sociaal Domein?

De gemeente Eemsdelta wil dicht bij haar inwoners staan. We bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Ook onze kwetsbare inwoners.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft invloed op het beleid dat de gemeente bedenkt en uitvoert. Hierdoor werken we samen aan een sterke sociale samenleving.

Visie van de Adviesraad

In de visie van de Adviesraad Sociaal Domein staat wat de adviesraad wil bereiken en welke taken daar bij horen.

De Adviesraad vindt dat elke inwoner moet kunnen meedoen aan de samenleving. De gemeente moet daar altijd rekening mee houden bij het maken en uitvoeren van plannen en regels. De Adviesraad Sociaal Domein let erop of de gemeente genoeg doet om te zorgen dat iedereen kan meedoen.

Wil je de hele visie lezen? Vraag deze dan op via  adviesraad@eemsdelta.nl.

Wie zitten er in de Adviesraad?

In de Adviesraad Sociaal Domein zitten vrijwilligers die uit alle lagen van de bevolking komen. Zij hebben veel contact met inwoners en organisaties in het sociaal domein. Hierdoor kunnen zij het college van B&W goed adviseren.

 • Anita Koopman-Giesen, voorzitter
 • Jannie Goense, secretaris
 • Eric Raad, vicevoorzitter
 • Evert Kluter
 • Anneke de Goed
 • Ans Poort
 • Henk Berends
 • Mascha Vos
 • Ambtelijk secretaris (vacature)

Vergaderingen van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Hieronder staat informatie over de vergaderingen.

Wil je iets weten over een eerdere vergadering? Stuur dan een mail naar adviesraad@eemsdelta.nl

Vergaderingen

 • Datum: 30 april 2021
 • Tijd: 09.00 uur
 • Plaats: via Teams (besloten)

Onderwerpen

 • De Adviesraad heeft een ongevraagd advies gegeven aan het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente.

  Het advies gaat over de bezuinigingen in de Jeugdzorg die het college nodig vindt. De Adviesraad maakt zich daar grote zorgen over.

  Beleidsadviseurs zullen een toelichting en uitleg op deze plannen geven, de leden van de raad kunnen vragen stellen.

Hieronder staat een kort verslag van de laatste vergadering. Wil je het hele verslag lezen? Of het verslag van een eerdere vergadering? Vraag dit dan op via mailadres adviesraad@eemsdelta.nl.

Kort verslag van 26 maart 2021

Er is een bijeenkomst geweest met wethouder P. Prins en het dagelijks bestuur waarbij vooral gesproken is over de bezuinigingen in de Jeugdzorg, de Jeugdhulpverlening en de effecten die dit heeft op termijn voor de burgers van de nieuwe gemeente Eemsdelta. Ook over de armoedebestrijding binnen de gemeente maakt de adviesraad zich grote zorgen. Door corona zijn juist meer problemen ontstaan en de meest kwetsbare mensen krijgen onvoldoende ondersteuning. Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling.
Besloten is daarom een ongevraagd advies te geven aan het college waarin deze zorgen uitgesproken worden. Gevraagd wordt het voorgenomen besluit rondom de bezuinigingen in de jeugdzorg opnieuw te bespreken en aan te passen.

Er komen twee plaatsen vrij binnen de Adviesraad en er zal gezocht worden naar nieuwe leden die de raad kunnen versterken met hun enthousiaste inbreng, ideeën en kennis. Deze mensen moeten in de gemeente wonen en graag mee willen denken over allerlei zaken die in het sociaal domein spelen.

Het jaarverslag 2021 is klaar, aan de webpagina wordt gewerkt. 

De volgende bijeenkomst is op 30 april 2021 om 9.00 uur via Teams.

De Adviesraad vergadert in 2021 om 9.00 uur op vrijdag:

 • 30 april
 • 28 mei
 • 25 juni
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november

Heb je vragen?

Je kunt de Adviesraad Sociaal Domein bereiken via het mailadres adviesraad@eemsdelta.nl