Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W over het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein.

Vergaderingen van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Hieronder staat informatie over de vergaderingen.

Wil je iets weten over een eerdere vergadering? Stuur dan een mail naar adviesraad@eemsdelta.nl

Vergaderingen

 • Datum: 27 januari 2023
 • Tijd: 09.00 uur
 • Plaats: raadzaal gemeentehuis Loppersum

Onderwerpen

 • Regiovisie jeugdhulp en ontwikkeltafels
 • Vacatures adviesraad

Heb je belangstelling om bij de vergadering aanwezig te zijn of wil je inspreken? Meld je dan aan bij de ambtelijk secretaris via adviesraad@eemsdelta.nl.

Hieronder staat een kort verslag van de laatste vergadering. Wil je het hele verslag lezen? Of het verslag van een eerdere vergadering? Vraag dit dan op bij de ambtelijk secretaris via mailadres adviesraad@eemsdelta.nl.

Het verslag van 25 november 2022 volgt.

De Adviesraad vergadert in 2023 op de volgende vrijdagen:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 maart
 • 28 april
 • 26 mei
 • 30 juni
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november

De vergaderingen beginnen om 09.00 uur.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen binnen het sociaal domein. Dat zijn onderwerpen die te maken hebben met de volgende wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet
 • Jeugdwet
 • Passend Onderwijs

Waarom is er een Adviesraad Sociaal Domein?

De gemeente Eemsdelta wil dicht bij haar inwoners staan. We bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Ook onze kwetsbare inwoners.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft invloed op het beleid dat de gemeente bedenkt en uitvoert. Hierdoor werken we samen aan een sterke sociale samenleving.

Visie van de Adviesraad

In de visie van de Adviesraad Sociaal Domein staat wat de adviesraad wil bereiken en welke taken daar bij horen.

De Adviesraad vindt dat elke inwoner moet kunnen meedoen aan de samenleving. De gemeente moet daar altijd rekening mee houden bij het maken en uitvoeren van plannen en regels. De Adviesraad Sociaal Domein let erop of de gemeente genoeg doet om te zorgen dat iedereen kan meedoen.

Wil je de hele visie lezen? Vraag deze dan op via  adviesraad@eemsdelta.nl.

Wie zitten er in de Adviesraad?

In de Adviesraad Sociaal Domein zitten vrijwilligers die uit alle lagen van de bevolking komen. Zij hebben veel contact met inwoners en organisaties in het sociaal domein. Hierdoor kunnen zij het college van B&W goed adviseren.

De leden van de Adviesraad zijn:

 • Anita Koopman-Giesen (voorzitter)
 • Jannie Goense (secretaris)
 • Eric Raad (vicevoorzitter)
 • Henk Berends
 • Eke van Bommel
 • Arnold Hoving
 • Jeroen Jonkers
 • Evert Kluter
 • Andrea Kolf-Zeidner-Farkas
 • Ans Poort

Ambtelijk secretaris Barbara Snabilié ondersteunt de Adviesraad.

Heb je vragen?

Je kunt de Adviesraad Sociaal Domein bereiken via het mailadres adviesraad@eemsdelta.nl