Home

Belangrijke thema's

Nieuws

  • Ontwikkeling visie stadsstrand Delfzijl

    Het nieuwe stadsstrand van Delfzijl is een plek die uitnodigt tot nieuwe ontwikkelingen. Wat past er bij het stadsstrand en de omgeving? En waar is behoefte aan? Het college van burgemeester en wethouders laat een visie ontwikkelen die antwoord moet gaan geven op deze en andere vragen.

  • Sluitende meerjarenbegroting 2022-2025

    Het college biedt een sluitende meerjarenbegroting voor 2022 tot en met 2025 aan de raad aan, zodat die het kunnen vaststellen. Een sluitende begroting is een berekening van de kosten, waarbij de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn.

  • Voorlopig ontwerp Cultuurcluster Delfzijl klaar

    Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Cultuurcluster Delfzijl is klaar. In dit gebouw komt een nieuw theater, een bibliotheek en het IVAK. Het college van Eemsdelta stelt de gemeenteraad voor om dit uit te werken tot een definitief ontwerp.