Home

Belangrijke thema's

Nieuws

  • Gemeenteraad neemt in juni besluit over NPG Programma Eemsdelta

    De visie van de gemeente Eemsdelta staat in het Lokaal Programma Eemsdelta.
    In juni gaat de gemeenteraad van Eemsdelta het programma vaststellen en ook bepalen wat de belangrijkste uitgangspunten voor nieuwe plannen en projecten moeten zijn.

  • Opknappen van groenvakken in Bornholmbuurt Delfzijl-Noord

    Een deel van de groenvakken in de Bornholmbuurt in Delfzijl-Noord wordt opgeknapt. De kwaliteit van de planten in die groenvakken is namelijk slecht. De gemeente Eemsdelta heeft in samenwerking met Wijkbelangen Delfzijl-Noord een plan gemaakt hoe we dit willen doen.