Openbaar groen

De gemeente zorgt voor onderhoud aan het openbaar groen. Dit onderhoud bestaat onder andere uit werkzaamheden zoals snoeien, maaien en straten vegen. Deze pagina gaat over beheer en beleid rond openbaar groen en groenonderhoud.