Roeken

Algemeen

Op verschillende plekken in de gemeente veroorzaken roeken (kraaiachtige vogels) overlast. Op deze pagina lees je wat wij hieraan doen.

Over roekenoverlast

Als de roeken dicht bij woningen nestelen en overnachten, zorgen ze voor overlast. Denk dan aan last van lawaai en overlast door poep en takafval. 

De roeken in de gemeente Eemsdelta hebben eieren gelegd. Dat betekent dat we ze niet meer verstoren. Dit jaar (2024) verwijderen wij daarom geen nesten meer. Je kunt je volgend jaar weer aanmelden voor het verjagen van roeken.

Een roek zit op een tak

Veelgestelde vragen over roeken

Over roeken

De roek is een kraaiensoort die vooral in het noorden van Nederland voorkomt. Het is de enige kraaiachtige die in kolonies (groepen) broedt. Het dier kan bijna 50 cm lang worden en heeft een verenkleed met een paarse glans. De volwassen vogel is vooral te herkennen aan de lichte snavelbasis zonder veren. Roeken maken krassende geluiden.

De roek is een beschermde diersoort. Daarom mogen we alleen ingrijpen als er ernstige overlast is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een grote roekenkolonie te dicht bij de woningen zit en we veel meldingen van overlast krijgen. We verjagen de roeken op de overlastlocaties naar beheerlocaties. Beheerlocaties zijn plekken waar roeken kunnen nestelen zonder dat ze voor overlast zorgen. We gaan de bomen die dicht bij de woningen staan snoeien. Hierdoor willen de roeken hier niet meer nestelen. Verder gaan we nesten verplaatsen.

Om roeken te mogen verjagen is een ontheffing van de provincie nodig. Om deze te krijgen heeft de gemeente een beheerplan gemaakt. Dit is een soort plan om de roeken te verhuizen. Hierin staat hoe we de overlast aan gaan pakken en welke andere plekken we de roeken bieden. Het college heeft het Roekenbeheerplan op 12 juli 2022 vastgesteld. Het beheerplan kun je vinden in het Gemeenteblad van Eemsdelta.

Roekenbeheerplan via de webpagina op overheid.nl.

Het roekenbeheerplan loopt van 2022 tot en met 2027. In die periode zullen ieder jaar roeken worden verjaagd en nesten worden verplaatst. Het verjagen vindt plaats in de periode januari tot en met april. Wanneer er een roek een ei heeft gelegd moeten we stoppen met verjagen op die plek. We controleren de roeken, de nesten en de overlast regelmatig. Zo kunnen we zien wat het gevolg is van de maatregelen en kunnen we die bijstellen als dat nodig is.

Op deze pagina en via de gemeenteberichten in de Eemsbode delen wij de (tussentijdse) resultaten van het roekenbeheer. We informeren de mensen die in de overlastlocaties en de beheerlocaties wonen over de uitvoering van de werkzaamheden

Ervaar je overlast door roeken? Geef het dan aan ons door via het Meldpunt woonomgeving. Door de meldingen krijgen we een goed beeld van de overlast en kunnen wij de overlast aanpakken.

Je kunt als vrijwilliger helpen met het verjagen van roeken. Dan kom je onder begeleiding van een ecoloog meer te weten over de roek en help je mee de overlast in de gemeente aan te pakken.

Wil je meehelpen? Meld je dan aan via gemeente@eemsdelta.nl

Let op: het is niet toegestaan om de roeken uit eigen beweging te verjagen. Illegale verstoring of verjaging van roeken kun je doorgeven aan de provincie Groningen via een melding natuur en milieu.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.