Roeken

Op verschillende locaties in de gemeente veroorzaken roeken (kraaiachtige vogels) overlast. Vooral op plaatsen waar de roeken dicht bij de woningen nestelen en overnachten zorgen de roeken voor geluidsoverlast en overlast door uitwerpselen en takafval.

Over roekenoverlast

Afbeelding van een roek

Roek

Over roeken

De roek is een kraaiensoort die vooral in het noorden van Nederland voorkomt. Het is de enige kraaiachtige die in kolonies broedt. Het dier kan bijna 50 cm lang worden en heeft een verenkleed met een paarse glans. De volwassen vogel is vooral te herkennen aan de lichte snavelbasis zonder veren. Roeken maken krassende geluiden.

De roek is een beschermde diersoort. Daarom mogen we alleen ingrijpen als er sprake is van ernstige overlast. We spreken van ernstige overlast als er een grote roekenkolonie te dicht op de woningen zit (binnen 75 meter) en er veel meldingen van overlast binnen komen. Ook als er veel overlast is door uitwerpselen en takafval op kwetsbare locaties, zoals speeltuinen, terrassen en schoolpleinen, kan er sprake zijn van ernstige overlast. 

De gemeente wil de overlast door roeken aanpakken. Tegelijkertijd willen we dit beschermde dier een plek bieden in onze gemeente. Daarom gaan we de roeken die voor overlast zorgen verplaatsen. We doen dit door roeken te verjagen op overlastlocaties en te lokken naar beheerlocaties. Beheerlocaties zijn plekken waar roeken kunnen verblijven zonder dat ze voor overlast zorgen. Ook gaan we nesten verplaatsen en bomen die dicht op woningen staan ongeschikt maken om nesten in te maken door ze te snoeien.

Nee, daarvoor is een ontheffing van de provincie nodig. Om de ontheffing te krijgen heeft de gemeente een beheerplan opgesteld. Dit is een soort verhuisplan voor roeken. Hierin staat hoe we de overlast aan gaan pakken en welke  alternatieve plek we de roeken bieden. In sommige gevallen is verjagen niet mogelijk of niet toegestaan. Bijvoorbeeld bij een moederkolonie. Enkele voorbeelden van moederkolonies zijn de kolonie aan de Stadhouderslaan in Appingedam en de kolonie in het bos Tuikwerderrak in Delfzijl. Ook tijdens het broedseizoen mogen we roeken niet verjagen of verstoren.

Het beheerplan heeft een looptijd van 2022 tot en met 2027. In die periode zullen elk jaar roeken worden verjaagd en nesten worden verplaatst. We starten met verjagen in 2023. In 2022 bereiden we het roekenbeheer voor en starten we met het geschikt maken van de beheerlocaties. We monitoren de roeken en de overlast regelmatig. Zo kunnen we zien wat het effect is van de maatregelen en kunnen we die bijstellen als dat nodig is. 

Ervaar je overlast door roeken? Geef het dan aan ons door via het Meldpunt woonomgeving. Op basis van de meldingen krijgen we een goed beeld van de overlast en kunnen wij de overlast aanpakken. 

Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen met het verjagen van de roeken. Onder begeleiding van een ecoloog kom je meer te weten over de roek en help je mee de overlast in de gemeente aan te pakken. Wil je meehelpen? Meld je dan aan via gemeente@eemsdelta.nl. Let op: het is niet toegestaan om zelf roeken te verjagen. Een overtreding is strafbaar. Illegale verstoring of verjaging van roeken kun je melden op de website van de provincie Groningen via: Melding natuur en milieu.   

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.