Roeken

Algemeen

Op verschillende locaties in de gemeente veroorzaken roeken (kraaiachtige vogels) overlast. Vooral op plaatsen waar de roeken dicht bij de woningen nestelen en overnachten zorgen de roeken voor geluidsoverlast en overlast door uitwerpselen en takafval.

Over roekenoverlast

Afbeelding van een roek

Roek

Over roeken

De roek is een kraaiensoort die vooral in het noorden van Nederland voorkomt. Het is de enige kraaiachtige die in kolonies broedt. Het dier kan bijna 50 cm lang worden en heeft een verenkleed met een paarse glans. De volwassen vogel is vooral te herkennen aan de lichte snavelbasis zonder veren. Roeken maken krassende geluiden.

De roek is een beschermde diersoort. Daarom mogen we alleen ingrijpen als er sprake is van ernstige overlast. We spreken van ernstige overlast als er een grote roekenkolonie te dicht bij de woningen zit en er veel meldingen van overlast binnenkomen. De roeken op de overlastlocaties worden verjaagd naar beheerlocaties. Beheerlocaties zijn plekken waar roeken kunnen verblijven zonder dat ze voor overlast zorgen. Ook gaan we nesten verplaatsen en bomen die dicht op woningen staan ongeschikt maken om nesten in te maken door ze te snoeien.

Om roeken te mogen verjagen is een ontheffing van de provincie nodig. Om de ontheffing te krijgen heeft de gemeente een beheerplan opgesteld. Dit is een soort verhuisplan voor roeken. Hierin staat hoe we de overlast aan gaan pakken en welke  alternatieve plekken we de roeken bieden. Het college heeft het Roekenbeheerplan op 12 juli 2022 vastgesteld. Het beheerplan kun je vinden in het Gemeenteblad van Eemsdelta.  

Roekenbeheerplan via de webpagina op overheid.nl.

Het roekenbeheerplan heeft een looptijd van 2022 tot en met 2027. In die periode zullen ieder jaar roeken worden verjaagd en nesten worden verplaatst. Het verjagen vindt plaats in de periode januari tot en met april. Zodra er een roek een ei heeft gelegd moeten we stoppen met verjagen op die locatie. We monitoren de roeken, de nesten en de overlast regelmatig. Zo kunnen we zien wat het effect is van de maatregelen en kunnen we die bijstellen als dat nodig is. 

Op deze pagina en via de gemeenteberichten in de Eemsbode delen wij de (tussentijdse) resultaten van het roekenbeheer. Direct omwonenden van de overlastlocaties en de beheerlocaties worden door ons apart geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden.  

Ervaar je overlast door roeken? Geef het dan aan ons door via het Meldpunt woonomgeving. Op basis van de meldingen krijgen we een goed beeld van de overlast en kunnen wij de overlast aanpakken. 

Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen met het verjagen van de roeken. Onder begeleiding van een ecoloog kom je meer te weten over de roek en help je mee de overlast in de gemeente aan te pakken. Wil je meehelpen? Meld je dan aan via gemeente@eemsdelta.nl. Let op: het is niet toegestaan om de roeken uit eigen beweging te verjagen. Illegale verstoring of verjaging van roeken kun je melden op de website van de provincie Groningen via: Melding natuur en milieu.   

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.