Maaien

Algemeen

Op deze pagina vind je informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van maaibeheer in de gemeente Eemsdelta.

Over maaien

Maaien houdt grasvegetatie in stand. Doen we dat niet, dan wordt het bos. Daarnaast worden bermen gemaaid in verband met de veiligheid en toegankelijkheid. Bijvoorbeeld langs randen van wegen en paden, bij kruispunten en op zichtpunten. Het maaien van bermen is een noodzakelijke maatregel. 

Wanneer maait de gemeente bermen?

Eind mei worden de randen langs wegen en paden voor het eerst gemaaid. Vanaf half juli wordt de rest van de bermen gemaaid, inclusief de randen. Dat gebeurt 2 tot 3 keer per jaar. De maaifrequentie en maaiperiodes worden afgestemd op de groei en ontwikkeling van de vegetatie. 

Aanpak bermen maaien

Het maaien van de bermen wordt door de gemeente zelf uitgevoerd en door (lokale) aannemers. 

Hoe maait de gemeente bermen?

Bermen maaien doen we doormiddel van klepelen. Dit is een maaimethode waarbij het gras wordt fijngeslagen. Het maaisel blijft achter in de berm en composteert daar. Voordat er wordt gemaaid worden de bermen gecontroleerd op aanwezige (beschermde) planten, dieren en nesten.

Streven naar meer biodiversiteit

De gemeente Eemsdelta beschikt over circa 270 hectare aan bermen langs wegen en paden. De oppervlakte van ongeveer 400 voetbalvelden. Dat is een oppervlakte met grote potentie om planten, insecten en dieren meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen en te verplaatsen.

De gemeente onderzoekt daarom op welke locaties we verschillende maaivormen toe kunnen passen en verschillend materieel in kunnen zetten. Dit om de biodiversiteit in onze bermen te vergroten. Bijvoorbeeld door op andere tijdstippen te maaien, minder vaak te maaien of juist te maaien in fasen.  

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.