Belastingen

Hieronder lees je welke soorten belastingen er zijn, wie de belasting betaalt en hoe hoog het bedrag is. Je krijgt de aanslag ieder jaar rond februari/maart. Wil je de aanslag digitaal ontvangen? Dat regel je in MijnOverheid.

Veelgestelde vragen

Als je weinig inkomen hebt, hoef je misschien minder belasting te betalen. Of je hoeft helemaal niets te betalen. Met de checklist kwijtschelding kijk je zelf na of je kwijtschelding kunt aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de pagina over kwijtschelding

Zolang je woning nog niet helemaal is gesloopt, geldt de normale WOZ-waarde. Kijk voor meer uitleg op de pagina over WOZ-waarde onder het kopje Aardbevingsschade of sloopwoning.

Ben je eigenaar van een gebouw of grond? Dan krijg je nog een aanvullende belastingaanslag. Meestal ontvang je die in de volgende maand. 

Ben je huurder? Dan betaal je geen onroerendezaakbelasting.

Dat kan door verschillende oorzaken komen. Kijk op de pagina Mijn ingeleverde afval voor meer informatie.

Ja, voor windmolens op het eigen erf mogen gemeenten onroerendezaakbelasting (OZB) heffen. De windmolen zorgt ervoor dat de WOZ-waarde op dat adres hoger wordt. Kijk op de pagina over OZB voor meer informatie.