Onroerendezaakbelasting

Heb je een eigen woning of bedrijfsgebouw? Dan moet je aan de gemeente belasting betalen. Dit heet de onroerendezaakbelasting (OZB).

Wat is onroerendezaakbelasting?

Je betaalt aan de gemeente onroerendezaakbelasting voor:

  • een woning waar je eigenaar van bent
  • een bedrijfsgebouw waar je eigenaar van bent
  • een bedrijfsgebouw waar je huurder van bent.

Het bedrag dat je moet betalen hangt af van de waarde van het gebouw. De gemeente bepaalt de waarde voor alle gebouwen ieder jaar opnieuw. Dit noemen we de WOZ-waarde. 

De Belastingdienst en het Waterschap gebruiken dezelfde WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen.

Lees meer over de WOZ-waarde van je gebouw.

Wie betaalt?

  • Voor een woning betaalt de eigenaar. 
  • Voor een bedrijfsgebouw betalen de eigenaar en de gebruiker ieder een deel.

Wat kost het?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

OZB-tarieven
Wie betaalt? Tarief 2022

Eigenaar woning

0,1790%

Eigenaar niet-woning

0,5089%

Gebruiker niet-woning

0,4192%

Welk bedrag moet je betalen?

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel OZB je moet betalen. Dat doe je door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het percentage.

Rekenvoorbeeld

Je bent eigenaar van een woning in de gemeente Eemsdelta.
De WOZ-waarde van de woning is €250.000,-

De OZB die je in 2022 betaalt is dan:
€250.000 ÷ 100 x 0,1790 = € 447,50.

Compensatieregelingen niet-woningen

Sommige belastingregels zijn na de herindeling veranderd. In een aantal situaties kun je een vergoeding krijgen. Kijk hiervoor op de pagina over compensatieregelingen belastingen.

Als je je huis verkoopt

Verkoop je je huis na 1 januari? Dan moet je toch voor het hele jaar betalen. Meestal zorgt de notaris dat de nieuwe eigenaar zijn deel aan jou terugbetaalt. Je krijgt van de gemeente dus geen geld terug.

Heb je vragen?

Stel dan je vraag via het formulier op deze website. Je kunt ons ook bellen of mailen. We helpen je graag verder.  De gegevens staan onder deze pagina.