Onroerendezaakbelasting

Heb je een eigen woning of bedrijfsgebouw? Dan moet je aan de gemeente belasting betalen. Dit heet de onroerendezaakbelasting (OZB).

Wat is onroerendezaakbelasting?

In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staan de regels over deze belasting.

Het bedrag dat je moet betalen hangt af van de waarde van je woning of bedrijfsgebouw. De gemeente bepaalt de waarde voor alle gebouwen ieder jaar opnieuw. Dit noemen we de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen van de OZB.

De Belastingdienst en het Waterschap gebruiken dezelfde WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van je woning?

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de verkoopprijzen van alle woningen die in het afgelopen jaar zijn verkocht. Een aantal van de woningen vergelijken we met jouw woning. Dit zetten we in een verslag: een taxatieverslag.

Taxatieverslag

Het taxatieverslag kun je direct bekijken op de website van mijnoverheid. Na inloggen met DigiD, vind je onder het kopje 'wonen' het taxatieverslag onder de 'WOZ-gegevens'. Ontvang je het verslag liever op papier? Vul dan het online formulier taxatieverslag aanvragen in. De gemeente stuurt dan het verslag op via de post. Je kun het verslag ook ophalen bij het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak. 

Zelf vergelijken met andere woningen

Je kunt de lijst met verkochte woningen bekijken op het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Kijk op de website www.wozwaardeloket.nl voor de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.

Wie betaalt?

  • Voor een woning betaalt de eigenaar. 
  • Voor een bedrijfsgebouw betalen de eigenaar en de gebruiker ieder een deel.

Wat kost het?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

  Tarief 2021

Eigenaar woning

0,1935%

Eigenaar niet-woning

0,5139%

Gebruiker niet-woning

0,4360%

Welk bedrag moet je betalen?

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel OZB je moet betalen. Dat doe je door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het percentage.

Voorbeelden

  • De eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 betaalt:
    150.000 ÷ 100 x 0,1935 = € 290,25
  • Een gebruiker van een niet-woning met een WOZ-waarde van € 300.000 betaalt:
    300.000 ÷ 100 x 0,4360 = € 1.308,00

Compensatieregelingen niet-woningen

Sommige belastingregels zijn na de herindeling veranderd. In een aantal situaties kun je een vergoeding krijgen. Kijk hiervoor op de pagina over compensatieregelingen belastingen.

Als je je huis verkoopt

Verkoop je je huis na 1 januari? Dan moet je toch voor het hele jaar betalen. Meestal zorgt de notaris dat de nieuwe eigenaar zijn deel aan jou terugbetaalt. Je krijgt van de gemeente dus geen geld terug.

Heb je vragen?

Stel dan je vraag via het online formulier. Je kunt ons ook bellen of mailen. We helpen je graag verder.  De gegevens staan onder deze pagina.