Financiën van de gemeente

De gemeente heeft inkomsten en uitgaven. Dat staat in verschillende documenten, zoals de begroting, kadernota/voorjaarsnota en jaarrekening.

Begrotingscyclus

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) biedt de financiële documenten verdeeld over het jaar in een vaste volgorde aan de gemeenteraad aan. Dit noemen we de begrotingscyclus.

Tijdlijn begrotingscyclus

Voltooid

Kadernota/voorjaarsnota

Voltooid

In een kadernota/voorjaarsnota kijkt de gemeente hoe ze er op dit moment financieel voorstaan. En er wordt vooruit gekeken naar de komende 4 jaar. De gemeenteraad behandelt de kadernota/voorjaarsnota altijd in juni of juli.

Voltooid

Begroting

Voltooid

In een begroting kijkt de gemeente naar de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. De gemeenteraad behandelt de begroting altijd in november. 

Voltooid

Jaarrekening

Voltooid

In een jaarrekening kijkt de gemeente terug naar vorig jaar. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in juni of juli

Heb je vragen? 

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staat onder deze pagina.