Afval

Samen zetten we in op het nog beter scheiden van afval.
Lees meer over jouw persoonlijke afvalkalender, afval scheiden, afvalstoffenheffing en gegevens van brenglocaties.