Veelgestelde vragen over huisvuilcontainers

Algemeen

Heb je een vraag over je groene, grijze of papiercontainer? Hieronder vind je veelgestelde vragen en de antwoorden.

Algemene vragen

Algemene vragen

Nee, er zijn alleen containers van 240 liter beschikbaar.

Geef dat aan ons door. Dat kan online via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en wat er aan de hand is. Je kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer en de openingstijden staan onder deze pagina.

Nee, de gemeente zamelt alleen afval van huishoudens in. Je kunt wel terecht bij een erkende inzamelaar.

Nee, de container hoort bij het adres en blijft achter bij de woning.

Geef dat aan ons door. Dat kan online via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en wat er aan de hand is. Je kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer en de openingstijden staan onder deze pagina.

Kijk hiervoor op de pagina's bij de container waar je vraag over gaat:

De eerste keer geeft de afvalinzamelaar met kaarten aan dat je de container niet op de goede manier hebt aangeboden. Bij de tweede keer verkeerd aanbieden, wordt de container niet meer geleegd.

We werken niet met extra container om gratis medisch afval in te zamelen. Er is wel een regeling in de vorm van een tegemoetkoming: je kunt 50% korting krijgen op het totaal aangeboden kilo's restafval. 

Meer informatie over medisch afval en over hoe je de tegemoetkoming aanvraagt.

Dat moet je zelf regelen. Je kunt het door een schoonmaakbedrijf laten doen, maar de kosten zijn voor jezelf.

Voorkom dat de containers vies worden.

Leg bij de groene container onderin een krant of een eierdoos. Dan plakt afval niet aan de bodem vast. Bij de grijze container kun je het voorkomen door vies afval te verpakken voordat je het in de container doet.

Vragen over de groene container

Vragen over de groende container

Om je te helpen met het scheiden van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E), is er het keukenemmertje. Dit emmertje is gemaakt uit plastic afval dat door Omrin is opgehaald. Het keukenemmertje is geschikt als afvalbakje op het aanrecht. In het keukenemmertje gaat bijna 3 liter afval en het heeft een deksel om geurtjes tegen te gaan. Je kunt het keukenemmertje ophalen bij één van de gemeentehuizen. Dat kan zonder afspraak.

Van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) wordt compost gemaakt. Maar dan moet je het wel in de groene container doen.

Je bent ook goedkoper uit als je GFT+E in de groene container doet. Doe je het GFT+E in de grijze container? Dan wordt die zwaarder en zit hij eerder vol. Dat is duurder, omdat je voor de grijze container per kilo en per leging betaalt.

Je kunt een extra groene container aanvragen. Daar betaal je een vast bedrag per jaar voor. Kijk voor meer informatie op de pagina over de groene container.

Bij sommige onder- of bovengrondse containers is het ook mogelijk GFT+E-afval gescheiden aan te bieden. Kan dat niet? Dan mag GFT+E in de verzamelcontainer.

Niet alle soorten afval mogen in de verzamelcontainer of onder-/bovengrondse containers. Er hoort bijvoorbeeld geen papier, flessenglas, textiel, kca en grofvuil in. Kijk in de scheidingswijzer afval hoe je het kunt inleveren.

Geef dat aan ons door. Dat kan online via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en wat er aan de hand is. Je kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer en de openingstijden staan onder deze pagina.

Vragen over de grijze container

Vragen over de grijze container

De inzamelauto weegt de grijze container met een chip. Vlak voordat de grijze container wordt geleegd én voor het terugplaatsen op de straat weegt de auto de grijze container. De weeginstallatie weegt het nettogewicht van het afval in de grijze container. Zo betaal je alleen voor het afval dat je in de grijze container hebt gegooid. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt.

De inzamelauto weegt de container 2 keer. Hierdoor betaal je niet voor het afval dat in de container achterblijft. Alleen het afval dat uit de container is verwijderd wordt in rekening gebracht. 

Op je aanslag Afvalstoffenheffing staat hoeveel kilo afval er in het voorgaande jaar in de grijze container zat. Daarnaast kun je via de Afvalapp zien hoeveel afval je per keer aanbiedt.

Binnenkort is het ook mogelijk om via de website je afvalgegevens op te vragen. 

Je kunt dit aanvragen via het formulier kantelslot aanvragen. Je betaalt hiervoor een borg van € 50-. Een medewerker van de gemeente zal het slot binnen 2 weken komen plaatsen. Je kunt het slot ook weer afmelden via het formulier kantelslot afmelden. Na het afmelden wordt je borg teruggestort en haalt een medewerker van de gemeente het slot binnen 2 weken weer op.

Is het slot kapot? Meld dit dan via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en de reden van je melding.

Verhuis je binnen de gemeente?

Meld dit dan via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en de reden van je melding. Een medewerker van de gemeente zal zorgen dat je het slot binnen 2 weken op het nieuwe adres kunt gebruiken.

Verhuis je naar een andere gemeente?

Meld dit dan via het formulier kantelslot afmelden. Na het afmelden wordt je borg teruggestort en haalt een medewerker van de gemeente het slot binnen 2 weken weer op.

Geef dat aan ons door. Dat kan online via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en wat er aan de hand is. Je kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer en de openingstijden staan onder deze pagina.

Is de container niet geleegd?

Dan wordt deze op een later moment alsnog geleegd.

Is de container niet helemaal geleegd?

Dan zit er waarschijnlijk iets vast in de container, zoals piepschuim of plastic. Het kan ook zijn dat het afval te hard is aangedrukt. Je bent zelf verantwoordelijk om te zorgen dat het afval los genoeg in de container zit.

We kunnen terugkomen om de container te legen. Houd er wel rekening mee dat je dan opnieuw de voorrijkosten van € 1,35 moet betalen. Je betaalt ook voor de kilo's die alsnog uit de container gehaald worden.

Vragen over de papiercontainer

Vragen over de papiercontainer

De papiercontainer zorgt voor meer gemak. Je hoeft geen dozen meer in huis te halen, het scheelt tilwerk en het maakt het scheiden van klein papier gemakkelijker. Voor de verenigingen en scholen die papier inzamelen, levert de nieuwe inzamelmethode meer papier op en daarmee meer inkomsten.

Ja, dit gebeurt samen met de inzamelaar PreZero.

Nee, het is niet verplicht. Maar er zijn genoeg redenen om de papiercontainer wel te gebruiken:

  • Het zorgt voor meer gemak voor jezelf.
  • Voor de verenigingen en scholen die papier inzamelen, levert het meer inkomsten op.

Wij vragen je om de papiercontainer voor een proefperiode van 3 maanden te gebruiken. Wil je na deze periode de container echt niet? Geef dit dan aan ons door. De container wordt dan bij je opgehaald. 

Afmelden kan via het Meldpunt woonomgeving. Vermeld duidelijk je adres en de reden van je melding. Je kunt ons ook bellen of mailen. De gegevens staan onder deze pagina.
 

Staat je vraag er niet bij?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.