Formulier containerslot afmelden

Met dit formulier meld je het containerslot voor je grijze container af.

Heb je 2 grijze containers? Dan kun je de containersloten met dit formulier tegelijk afmelden.