Veelgestelde vragen over Diftar

Algemeen

Sinds 1 januari 2023 zamelt Eemsdelta afval in volgens het systeem Diftar. Zo willen we samen de hoeveelheid restafval verminderen. Alles wat je erover moet weten, lees je op deze pagina.

Wat is Diftar?

Diftar is de afkorting van het afvalsysteem dat gemeente Eemsdelta vanaf 1 januari 2023 heeft ingevoerd: gedifferentieerde tariefstelling. Dat betekent dat je voor jouw huishoudelijk afval verschillende bedragen betaalt: 

  • een vast bedrag per jaar (het vastrecht)
  • per keer dat je de grijze container laat legen
  • per kilo afval in je grijze container

Waarom hebben we Diftar ingevoerd?

Er zit in de grijze container nog steeds veel afval dat daar niet in hoort. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E), flessenglas, textiel, papier en afval dat naar de milieustraat moet. In de voormalige gemeente Loppersum hadden we al een paar jaar het systeem Diftar. In Appingedam en Delfzijl gebruikten we een ander systeem. We zagen dat de hoeveelheid ingezameld restafval in Loppersum veel lager was dan in Appingedam en Delfzijl. Dat was een belangrijke reden om voor heel Eemsdelta Diftar in te voeren. 

Veelgestelde vragen

Lees hieronder de meest gestelde vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen. 

Veelgestelde vragen

Voor de inzameling van huishoudelijk afval betaal je een bedrag aan de gemeente. Dat bedrag bestaat vanaf 2023 uit 3 delen:

Omschrijving

Bedrag 2023
Laagbouw

Bedrag 2023 Hoogbouw

vast bedrag per jaar:

€188,55

€277,15

elke keer dat je de grijze container laat legen:

€ 1,35 (240 liter container) & €1,00 (180 liter container)

€0,00

elke kilo afval in de grijze container:

€ 0,22

€0,00

Je kunt je grijze, groene en papiercontainer na de invoering van Diftar blijven gebruiken. Inwoners van de voormalige gemeente Loppersum krijgen per juli 2023 een minicontainer voor papier.

Voor huishoudens in de hoogbouw verandert er tot 2025 nog weinig. Voor de invoering van Diftar moeten namelijk alle verzamelcontainers worden aangepast en dat kost tijd. Wel zullen er al zoveel mogelijk groene verzamelcontainers geplaatst worden. Zo krijgen ook flatbewoners de gelegenheid hun afval beter te scheiden.

In 2023 wordt het vastrecht in rekening gebracht. Je krijgt begin 2024 een factuur met de gemaakte kosten voor het aantal legingen en aantal aangeboden kilogrammen restafval in 2023. Hierop staat ook het vastrecht van 2024. Om inzicht in jouw gemaakte kosten te krijgen, kun je via de website of de afvalapp opvragen hoeveel afval je per keer hebt aangeboden.

In de gemeente Eemsdelta zamelen we plastic niet apart in met zakken of een extra minicontainer. Al het afval van de grijze container (PMD/overig afval) gaat naar de scheidingsfabriek van afvalverwerker Omrin. Een machine haalt daar plastic, metalen en drankenkartons (PMD's) uit het afval. Nadat ze gescheiden zijn, worden ze gebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten.

Op de website van Omrin lees je meer informatie over nascheiding.

We berekenen het gewicht in de grijze container zo:

  1. De inzamelauto weegt de volle container bij het optillen.
  2. Het afval wordt in de vrachtwagen gegooid.
  3. Daarna wordt de lege container gewogen.

Het gewicht van het afval is het verschil tussen de volle en lege container. Je betaalt dus niet voor het gewicht van de container, maar alleen voor de inhoud. 

We ronden het gewicht van het afval af op halve kilo's. Bijvoorbeeld 10,2 kilo wordt 10,0 kilo en 10,3 kilo wordt 10,5 kilo.

Vanaf januari krijg je via deze website inzicht in hoeveel afval je per keer hebt aangeboden in de grijze container.

Eind januari kun je dit ook via de Omrin Afvalapp bekijken. In januari geven wij hier meer informatie over.

Veel afval is alleen geschikt voor hergebruik of recycling als het apart wordt ingezameld. Bovendien heb je met afval scheiden invloed op je afvalkosten.

Dat staat in de scheidingswijzer.

Van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten wordt compost gemaakt. Maar dan moet je het wel in de groene (GFT+E) container doen. Je kunt een extra groene container aanvragen, hiervoor betaal je een vast tarief van €46,80 per jaar.

Tuinafval hoort niet in de grijze container. Heb je teveel tuinafval voor je groene (GFT+E) container? Dan kun je de rest gratis naar de milieustraat in Farmsum of Usquert brengen. 

Om je te helpen met het scheiden van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E), is er het keukenemmertje. Dit emmertje is gemaakt uit plastic afval dat door Omrin is opgehaald. Het keukenemmertje is geschikt als afvalbakje op het aanrecht. In het keukenemmertje gaat bijna 3 liter afval en het heeft een deksel om geurtjes tegen te gaan. Je kunt het keukenemmertje ophalen bij één van de gemeentehuizen. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Het legen van de papiercontainer is gratis. Heb je nog geen papiercontainer? Dan kun je het papier gebundeld of in dozen aanbieden.

Ja, dat kan. Met een containerslot voorkom je dat anderen afval in jouw container stoppen.

We raden je aan om te wachten met het aanvragen van een slot

Bij andere gemeenten die met Diftar werken, blijkt dat het weinig voorkomt dat mensen hun afval in andermans container stoppen. We verwachten dat dit in onze gemeente ook niet gebeurt. Dus waarschijnlijk heb je geen containerslot nodig.

Wil je toch een slot?

Dan betaal je daarvoor een borg van € 50. Vraag het containerslot aan met het formulier containerslot aanvragen. Een medewerker van de gemeente komt dan het containerslot plaatsen.

Tip!

Bied de grijze container alleen vol aan. Zo bespaar je op het aantal legingen. Ook voorkom je dat er ongewenst afval in jouw grijze container wordt gestopt.

Op verschillende locaties in de gemeente Eemsdelta komen verzamelcontainers voor gebruikte luiers te staan. Hier kun je gratis de luiers in doen. Meer informatie vind je op de pagina over de luierinzameling

Bij gemeenten die Diftar hebben ingevoerd, blijkt in het begin meer zwerfafval te ontstaan. Na een paar maanden neemt dat weer af tot het 'oude' niveau. Wij geven hier extra aandacht aan in de vorm van meer toezicht.

Ja, alle huishoudens van de gemeente Eemsdelta mogen 3 keer per jaar gratis hun grofvuil brengen naar de milieustraat in Farmsum of Usquert

Onder medisch afval verstaan we: incontinentiemateriaal, stomamateriaal, dialysemateriaal of vocht-/infuuszakken. Dit afval kan gewoon in de grijze container.

Eemsdelta heeft hiervoor een regeling: je kunt 50% korting krijgen op het totaal aangeboden kilo's restafval. Lees meer op de pagina over medisch afval.

Heb je andere vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.