Inkoop en aanbestedingen

Wil je zaken doen met de gemeente Eemsdelta? Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees openbaar wordt aanbesteed, kun je hierop inschrijven.

Inkoopkalender eerste halfjaar 2022

Hieronder vind je een overzicht van voorgenomen nationale of Europese aanbestedingen die in het eerste half jaar van 2022 worden opgestart. Het overzicht is onder voorbehoud van goedgekeurde budgetten en verkregen goedkeuringen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze inkoopkalender.

  • Europese en nationaal openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op TED en TenderNed
  • Nationale aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed.
  • Nadere informatie is te verkrijgen bij Inkoop Eemsdelta; inkoop@eemsdelta.nl
Overzicht van voorgenomen nationale of Europese aanbestedingen
Volgnr. Onderwerp Soort opdracht Type procedure* Start aanbesteding Status
2021-160 Rioolreiniging en inspectie Dienst EA Q1-2022 Nog starten
2021-161 Kolken en goten Dienst EA Q1-2022 Nog starten
2021-219 Vervoer en verwerking van groenafval overslagstation Kloosterlaan Dienst EA Q4-2021 Voorbereiding
2022-221 Drukriolering, gemalen en randvoorzieningen Werken N.T.B. Q1-2022 Nog starten
2022-223 Hoofdpost telemetrie (riolering/gemalen) software systemen Levering EA Q1-2022 Voorbereiding
2021-193 Telefonie Voice over IP Dienst N.T.B. Q2-2022 Nog starten
2021-214 Zaaksysteem t.b.v. zaakgericht werken Levering EA Q2-2022 Nog starten
2021-159 Klantvolgsysteem (re-integratie) Dienst EA Q1-2023 Nog starten
2020-094 Jeugdhulp Dienst N.T.B. Q2-2022 Voorbereiding
2021-141 Technische ge-verbruiksartikelen (raamovereenkomst) Levering EA Q1/2-2022 Voorbereiding

Verklaring afkortingen:

  • NA: Nationale aanbesteding
  • EA: Europees openbare aanbesteding
  • OH: Open House
  • NTB: Nader te bepalen

De gemeente als opdrachtgever - hoe werkt dit?

De gemeente laat werk uitvoeren door bedrijven. Dan is de gemeente dus opdrachtgever. Bedrijven die voor de gemeente een opdracht uitvoeren, moeten zich aan onze inkoopvoorwaarden houden.

De gemeente geeft pas opdracht na een aanbesteding. De regels over aanbestedingen staan in het inkoopbeleid.

Wil je het inkoopbeleid of de inkoopvoorwaarden ontvangen? Vraag dit dan online aan. Je kunt ons ook bellen of mailen.

Inkoopbeleid of inkoopvoorwaarden aanvragen.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.

Specifieke vragen over inkoop en aanbestedingen, kun je altijd mailen naar inkoop@eemsdelta.nl.