Besluiten van de overheid

Algemeen

De gemeente, de provincie, het waterschap en andere overheidsinstanties nemen besluiten die ook gevolgen voor jou kunnen hebben.

Je gaat naar een overzicht op Overheid.nl. Daar zie je de nieuwste bekendmakingen van besluiten die voor de gemeente Eemsdelta gelden.

Welke gevolgen hebben besluiten van de overheid?

Besluiten van de overheid hebben gevolgen voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. Het kan zijn dat er iets verandert in je woonomgeving of in de omgeving van je bedrijf. Of dat je iets niet meer mag. Het kan ook gaan over de hoogte van de belasting die je moet betalen.

Sommige besluiten gelden alleen voor een persoon of adres. Bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing. Maar de overheid neemt ook besluiten die gelden voor meer mensen of een groter gebied. Er zijn zelfs Europese en wereldwijde besluiten die óók voor jou gelden.

Het is dus belangrijk dat je weet welke besluiten de overheid neemt.

Voorbeelden van besluiten

  • omgevingsvergunningen, zoals voor een dakkapel of het kappen van een boom
  • verkeersbesluiten, zoals voor een gehandicaptenparkeerplaats
  • evenementenvergunningen, zoals voor een festival of buurtfeest
  • standplaatsvergunningen, zoals voor een oliebollen- of viskraam
  • vergunningen die met milieu en horeca te maken hebben
  • verordeningen, zoals over belastingen van de gemeente
  • beleidsregels over hoe de overheid een bepaalde taak uitvoert
  • het omgevingsplan over de functie van een gebied (zoals woningen, bedrijven, industrie)
  • wetten die voor het hele land gelden of voor een bepaald gebied
  • verdragen die voor Europa of de hele wereld gelden

Hoe weet je of er een nieuw besluit is genomen?

Als een besluit is genomen, maakt de overheid dat bekend. Je kunt deze bekendmakingen op verschillende manieren volgen. Kijk op de pagina Berichten over jouw buurt voor meer informatie.

Welke besluiten gelden voor jou?

Sommige besluiten gelden alleen voor een persoon of adres. Die gelden niet voor iedereen. Toch kan het zijn dat jij het niet eens bent met dat besluit. Bijvoorbeeld als je buurman gaat verbouwen en dat jouw uitzicht belemmert. Je bent dan belanghebbende. Kijk bij het kopje "Ben je het niet eens met een besluit?" wat je dan kunt doen.

Er zijn ook besluiten die voor iedereen gelden, of voor een grotere groep mensen. Dat soort besluiten kun je vinden op de pagina Lokale wet- en regelgeving op we website Overheid.nl. De besluiten die alleen voor personen of adressen gelden vind je hier niet.

Wil je uitgebreid zoeken in de landelijke wet- en regelgeving? Dat kan in de wettenbank op de website Overheid.nl.

Ben je het niet eens met een besluit?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een besluit. Bij veel besluiten kun je dan bezwaar maken. Dat kan niet bij alle besluiten. Als dit wel kan, staat het altijd onder de bekendmaking. Daar staat ook tot wanneer de gemeente je brief nog zal behandelen en naar welk adres je het moet sturen.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.