Besluiten van de overheid

Algemeen

Besluiten van de overheid hebben gevolgen voor inwoners en bedrijven. Het kan zijn dat er iets verandert in je woonomgeving. Of dat je iets niet meer mag. Het kan ook gaan over de hoogte van de belasting. Het is dus belangrijk dat je weet welke besluiten de overheid neemt.

Alle besluiten over je buurt staan op Overheid.nl. Klik op de groene knop om naar de zoekfunctie te gaan.

Hoe weet je of er een nieuw besluit is genomen?

Als een besluit is genomen, maakt de overheid dat bekend via Berichten over uw buurt. Je kunt deze bekendmakingen op verschillende manieren volgen.

Direct zoeken

Gebruik hiervoor de groene knop bovenaan deze pagina. Kies een postcode en afstand. Daarna zie je alle bekendmakingen over besluiten die in dat gebied gelden. Je kunt deze ook bekijken op een kaart.

Een e-mail ontvangen

Wil je een e-mail ontvangen als er in je omgeving iets gaat veranderen? Meld je dan aan voor de e-mailservice van Overheid.nl. Je krijgt dan een e-mail als een overheidsinstantie een besluit neemt over je omgeving.

Wie neemt besluiten?

De gemeenteraad, de burgemeester en het college van B&W nemen besluiten die in onze gemeente gelden. Maar besluiten van andere overheidsinstanties kunnen ook in Eemsdelta gelden. Bijvoorbeeld besluiten van:

 • ministeries;
 • provincie Groningen;
 • Veiligheidsregio Groningen;
 • Omgevingsdienst Groningen;
 • waterschappen.

Over welke besluiten gaat het?

Sommige besluiten gelden alleen voor een persoon of adres. Bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing. Maar de overheid neemt ook besluiten die gelden voor meer mensen of een groter gebied. Er zijn zelfs Europese en wereldwijde besluiten die óók voor jou gelden.

Een paar voorbeelden waar de overheid besluiten over neemt:

 • omgevingsvergunningen, zoals voor een dakkapel of het kappen van een boom;
 • verkeersbesluiten, zoals voor een gehandicaptenparkeerplaats;
 • evenementenvergunningen, zoals voor een festival of buurtfeest;
 • standplaatsvergunningen, zoals voor een oliebollen- of viskraam;
 • vergunningen die met milieu en horeca te maken hebben;
 • verordeningen, zoals over belastingen van de gemeente;
 • beleidsregels over hoe de overheid een bepaalde taak uitvoert;
 • bestemmingsplannen over de functie van een gebied (zoals woningen, bedrijven, industrie);
 • wetten die voor het hele land gelden of voor een bepaald gebied;
 • verdragen die voor Europa of de hele wereld gelden.

Lokale wet- en regelgeving

Verordeningen en andere regels van gemeente Eemsdelta zijn vaak lange tijd geldig. Dan zie je de bekendmaking soms niet meer in Berichten over uw buurt. Je kunt deze documenten ook bekijken op de pagina met lokale wet- en regelgeving van Overheid.nl.

Als je het niet eens bent met het besluit

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een besluit. Bij veel besluiten kun je dan bezwaar maken. Dat kan niet bij alle besluiten. Als dit wel kan, staat het altijd onder de bekendmaking. Daar staat ook tot wanneer de gemeente je brief nog zal behandelen en naar welk adres je het moet sturen.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.