Bezwaar en beroep

Algemeen

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Je kunt dan bezwaar maken. Heb je dat gedaan en ben je het niet eens met de beslissing daarover? Dan kun je in beroep gaan.

Hoe maak je bezwaar?

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? In het besluit staat of je bezwaar kunt maken. Ook staat er naar wie je het bezwaar moet sturen en vóór welke datum. 

Gaat je bezwaar over een belastingaanslag van de gemeente? Kijk dan op de pagina Bezwaar belastingaanslag.

Bezwaar maken kan in een brief: een bezwaarschrift. Zet in je bezwaarschrift het volgende:

  • je naam en adres;
  • de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft;
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt;
  • waarom je daartegen bezwaar maakt;
  • je handtekening.

Stuur ook een kopie mee van het besluit waartegen je bezwaar maakt.

Wat gebeurt er met je bezwaar?

Meestal komt je bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Vaak nodigt deze commissie jou eerst uit voor een hoorzitting. Dan kun je uitleggen waarom je bezwaar maakt. Daarna geeft de commissie advies aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van B&W of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt dan een besluit over je bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dan de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. Je krijgt een brief over de beslissing op bezwaar.

Ben je het er niet mee eens? Dan kun je in beroep gaan.

Hoe ga je in beroep?

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar? Je kunt hier dan tegen in beroep gaan. In de beslissing op bezwaar staat naar wie je het beroep moet sturen en vóór welke datum.

In beroep gaan kan in een brief: een beroepschrift. Zet in je beroepschrift het volgende:

  • je naam en adres;
  • de datum waarop je het beroepschrift schrijft;
  • tegen welke beslissing op bezwaar je in beroep gaat;
  • waarom je daartegen in beroep gaat;
  • je handtekening.

Stuur ook een kopie mee van de beslissing op bezwaar waartegen je in beroep gaat.

Belangrijke regels

Wil je dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan moet je een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Zonder een voorlopige voorziening mag het besluit namelijk meteen uitgevoerd worden. Ook als je bezwaar hebt ingediend.

In de brief met het besluit staat hoe je een voorlopige voorziening aanvraagt. De aanvraag kost tussen de € 50,-- en € 365,--. Dit is afhankelijk van de soort zaak. De rechter kan bepalen dat je het geld terug krijgt als je in het gelijk wordt gesteld.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.