Compensatieregeling meerkosten Wmo

Maak je kosten door je beperking of chronische ziekte en kun je dit niet betalen door een laag inkomen? Dan kan de gemeente helpen.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor inwoners van de gemeente Eemsdelta die:

  • een beperking of chronische ziekte hebben
  • kosten hebben gemaakt die met hun beperking of ziekte te maken hebben
  • een inkomen hebben dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm of AOW-norm

Maximaal inkomen in 2020

Het inkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen hieronder. Met inkomen bedoelen we het bruto inkomen per jaar inclusief vakantiegeld.

 

Tot de AOW-leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd

Je woont alleen

€ 24.826,10

€ 20.808,61  

Je woont met een partner (inkomens opgeteld)

€ 29.036,80 

€ 28.555,18

 

Hoe helpt de gemeente?

De gemeente helpt door één keer € 200 aan je te geven. Dit heet compensatie.

Je kunt de officiële regeling lezen op de website Overheid.nl.

Hoe vraag je het aan?

Je kunt het aanvraagformulier opvragen bij Sociaal Plein Eemsdelta. Dat kan via mailadres sociaalplein@eemsdelta.nl of telefoonnummer (0596) 639010.

Vul het aanvraagformulier in. Bij het aanvraagformulier stuur je bewijsstukken mee over het inkomen in jouw huishouden en de kosten die je hebt gemaakt:

1. Bewijs van het inkomen van 2020

Het gaat om het inkomen in jouw huishouden. Heb je een partner die op hetzelfde adres woont? Dan hebben we deze bewijsstukken van jou én van je partner nodig. Het inkomen kun je op 2 manieren bewijzen:

  • met een IB60-formulier. Dit kun je opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543
  • met een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020

2. Bewijs van de kosten die je in 2021 hebt gemaakt

Dit zijn bijvoorbeeld facturen.

Wanneer kun je het aanvragen?

We behandelen aanvragen op 3 momenten. Je aanvraag moet op één van de volgende datums bij ons binnen zijn: 

  • 1 juli 2021
  • 1 november 2021
  • 1 maart 2022

Na die datum krijg je binnen 6 tot 8 weken een brief van ons. Daarin staat ons besluit. 

Let op: je aanvraag voor compensatie over 2021 behandelen we alleen als het vóór 1 maart 2022 bij ons binnen is.

Heb je kosten gemaakt in 2020?

Dan kun je de compensatie nog aanvragen tot 1 juli 2021.

Ben je het niet eens met ons besluit?

Je kunt dan bezwaar maken. Heb je dat gedaan en ben je het niet eens met de beslissing daarover? Dan kun je in beroep gaan.

Lees meer over bezwaar en beroep.

Heb je meer hulp nodig?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. Kijk voor alle gegevens op de contactpagina van het Sociaal Plein Eemsdelta. Je kunt ook terecht bij je Wmo-consulent.