DeelSlee: elektrisch deelvervoer

Algemeen

DeelSlee biedt betaalbaar elektrisch deelvervoer in alle dorpen van de voormalige gemeente Loppersum. DeelSlee is een initiatief van de inwoners en zij leiden het ook.

Over DeelSlee

DeelSlee is een coöperatie die is opgericht in 2020 in de toenmalige gemeente Loppersum. Oprichters waren de Verenigingen Dorpsbelangen, energie- en zorgcoöperaties. Al deze partijen én de gemeente zijn lid van de coöperatie. DeelSlee heeft niet als doel om winst te maken en vrijwilligers leiden het voor 100%.

Hoe werkt DeelSlee?

Iedereen die woont of werkt in de voormalige gemeente Loppersum kan gebruik maken van DeelSlee.

Aanmelden (deelnemen) kan via www.deelslee.nl. Daarna kun je via een app op de telefoon een auto reserveren en gebruiken. Via de website van DeelSlee vind je ook informatie over deelnemen, reserveren, rijden en verrekenen en veelgestelde vragen (onder 'Meer info').

Nieuwe gebruikers worden desgewenst op weg geholpen door vrijwilligers van DeelSlee.

Wat kost DeelSlee?

De actuele tarieven van DeelSlee staan vermeld op www.deelslee.nl.

Meer informatie over DeelSlee

Voor meer informatie en het opvragen van informatie kun je contact opnemen met de vrijwilligers van DeelSlee via contact@deelslee.nl.

Heb je vragen?

Je kunt terecht bij de vrijwilligers van DeelSlee via Contact met DeelSlee met je algemene en specifieke vragen. 

Dit geldt ook voor contact met een autobeheerder in jouw woonplaats en voor vragen over facturen.