Gebiedsbiografie

Algemeen

Eemsdelta staat voor grote veranderingen. De Gebiedsbiografie Eemsdelta is geschreven om bestuurders, ambtenaren, bewoners en organisaties te stimuleren in deze zoektocht.

Op zoek naar ons lokale dna

Eemsdelta staat voor grote veranderingen. Net als overal dringt ook hier de tijd om alternatieven voor fossiele energie te ontwikkelen en de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Om kortom manieren te vinden om duurzamer te leven. We willen de samenhang in het landschap bewaken om kwaliteit van ruimte te beschermen én te versterken. Daarbij is de horizon zien een groot goed.

De centrale vraag is: wat is er mogelijk in het landschap als we uitgaan van het lokale dna?

Daarvoor is het goed om te weten waar je wortels liggen. Je plek kennen in de loop van de geschiedenis, helpt bij het maken van keuzes en kan inspireren bij het vinden van nieuwe oplossingen. De gebiedsbiografie Eemsdelta is geschreven om bestuurders, ambtenaren, bewoners en organisaties te stimuleren in deze zoektocht. 

Doelen Gebiedsbiografie Eemsdelta

Deze gebiedsbiografie is een:

  • bouwsteen voor de Omgevingsvisie
  • stap naar langere lijnen in ruimtelijke ontwikkeling
  • terugblik en een blik vooruit
  • houvast met ontwerpprincipes 
  • handvat voor ambtenaren en bestuurders 
  • kader voor ontwikkelaars en ontwerpers
  • hulp voor inwoners om in gesprek te gaan

Digitale storymap

Van onze gebiedsbiografie is een prachtige digitale 'storymap' gemaakt. Deze storymap neemt je, aan de hand van kaart- en beeldmateriaal mee door het verhaal van Eemsdelta. 

Digitale storymap Gebiedsbiografie Eemsdelta

Gebiedsbiografie Eemsdelta met ruimtelijke principes

Achtergrond Gebiedsbiografie Eemsdelta

De Gebiedsbiografie Eemsdelta en de Cultuurhistorische analyse van de stad Appingedam zijn gemaakt in het kader van het programma 'Repair with Gold'. Dit is het uitvoeringsplan 'Werken aan een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta', waarbij de gemeente en het College van Rijksadviseurs samenwerken aan de grote versterkingsopgave als gevolg van de aardbevingsproblematiek in het gebied.

Gebiedsbiografie aanvragen?

Wil je de hele gebiedsbiografie kunnen bekijken? Vraag hem dan eenvoudig aan via de link hieronder. Je ontvangt dan een mail met een link om het bestand te downloaden. Let op: dit is een groot bestand van 17,5 MB. 

Gebiedsbiografie Eemsdelta aanvragen.