Kernwaarden

Algemeen

We werken samen met elkaar aan een beter en mooier Eemsdelta. Dit doen we door in ons werk altijd onze kernwaarden voorop te stellen.

Aantrekkelijk

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Aandacht voor elkaar, plezier in het werk, ‘mitdoun’, menselijke maat en de neuzen niet vanzelfsprekend dezelfde kant op kenmerken onze organisatiecultuur. Medewerkers zijn trots op Eemsdelta en trots om te werken voor de gemeente Eemsdelta.

Betrouwbaar

De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor haar publieke, wettelijke taken en verantwoordelijkheden. We staan voor onze inwoners, afspraak is afspraak. Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen. Door de gevolgen van de aardbevingen is het vertrouwen van onze inwoners in de overheid beschadigd. Dat willen we herstellen of versterken door op te komen voor inwoners die zich onveilig en onrechtvaardig behandeld voelen. Betrouwbaar zijn betekent ook dat we soms ‘nee’ zeggen of alternatieve oplossingen voorstellen.

Dichtbij

Eemsdelta is zichtbaar en actief op de plek ‘waar het gebeurt’. We bieden ruimte voor maatwerk en willen ‘groots zijn in kleinschaligheid’. Betrokken, inlevingsvermogen, benaderbaar, toegankelijk en aanspreekbaar zijn de begrippen waarmee we invulling geven aan ‘Eemsdelta is dichtbij’. Daarbij zijn we oprecht nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag. 

Innovatief

Eemsdelta is innovatief, omdat onze strategische opgaven, de overgangen en ontwikkelkansen innovatieve aanpakken nodig hebben. We durven te experimenteren, gaan op zoek naar echte vernieuwing, maken fouten en leren daarvan. Binnen onze organisatie stimuleren we een ondernemende houding, waarbij we ons niet laten tegenhouden door hindernissen. 

Samen

Eemsdelta staat voor ‘samen’. We bieden binnen en buiten ruimte voor dialoog, organiseren intern en extern passende samenwerking en stimuleren saamhorigheid en ‘noaberschap’ binnen de gemeenschap van Eemsdelta.