Leerlingenvervoer

Algemeen

Kan je kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school? Of is de school te ver weg? Dan kan je misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

Vraag via het formulier leerlingenvervoer aan.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je kind kan door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school reizen.
 • Je kind gaat naar het speciaal onderwijs (so), speciaal voortgezet onderwijs (vso) of speciale school voor het basisonderwijs (sbo).
 • Je kind gaat naar een bijzondere basisschool (op basis van geloofs- of levensovertuiging) die verder weg is dan 6 kilometer en dichterbij zit geen vergelijkbare school.

Hoe werkt het?

 • Voor elk schooljaar doe je een nieuwe aanvraag. Die aanvraag doe je vóór 1 juni.
 • Vul het aanvraagformulier online in.
 • Heb je hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Binnen 8 weken krijg je een beslissing op de aanvraag.

Belangrijk om te weten

 • Je kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. Je bent als ouder of verzorger zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van je kind, ook als je in afwachting bent van een beslissing op je aanvraag voor leerlingenvervoer.
 • Maakt je kind gebruik van leerlingenvervoer en verandert er iets in de situatie? Zoals jullie adres of de school waar je kind naartoe gaat? Geef dit minstens 14 dagen van tevoren door per telefoon of e-mail. Wij hebben 4 werkdagen nodig om de wijziging(en) te verwerken. 

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

 • Fietsvergoeding met of zonder begeleider.
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleider.
 • Vergoeding voor eigen vervoer: je brengt en haalt zelf je kind met je auto of brommer.
 • Aangepast vervoer (vervoer met een taxibusje).
 • Overig vervoer (bijvoorbeeld elektrische fiets of hand-bike).

Meer informatie

Praktische informatie over hoe leerlingenvervoer werkt vind je op de website van Publiek vervoer Groningen-Drenthe.

Andere regelingen

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Andere organisaties bieden ook ondersteuning in de kosten voor leerlingenvervoer. Hieronder staat een overzicht van die organisaties.

Extra gegevens doorgeven

Welke gegevens moet je doorgeven?

Vraag je een vergoeding van de vervoerskosten aan voor het bezoeken van een school, terwijl één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning staan? Dan dien je een verklaring van de dichterbij gelegen school aan te leveren.

Uit die verklaring moet blijken dat de dichterbij gelegen school niet de meest passende onderwijsvorm kan bieden aan je kind, of dat deze school geen plek meer heeft voor je kind.

Heb je een digitale aanvraag gedaan? Stuur deze verklaring dan via de mail (leerlingenvervoer@eemsdelta.nl) naar de gemeente. Vermeld in die mail in ieder geval de naam en geboortedatum van de leerling.

Bij afwijkende schooltijden moet je extra gegevens aanleveren. Leerlingenvervoer vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, zoals aangegeven in de schoolgids van de school.

Wanneer de leerling door een structurele handicap slechts een deel van het onderwijsprogramma kan volgen, kan bij uitzondering op aangepaste tijden, buiten de schooltijd vervoerd worden.

Sociale omstandigheden, lichamelijke problemen van tijdelijke aard of leeftijd zijn geen grond voor het vervoer tijdens schooltijd. Een verzoek voor vervoer op afwijkende tijden onderbouw je door de volgende gegevens op te sturen:

 • een verklaring van de leerplichtambtenaar, waaruit leerplicht akkoord blijkt;
 • een opbouwschema om te komen tot een volledig schoolprogramma/onderwijstijd;
 • een verklaring van de (directie van de) school waaruit de medische noodzaak blijkt; of
 • een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een arts, psycholoog of orthopedagoog) al dan niet door het college ingewonnen, waaruit de medische onmogelijkheid blijkt om de volledige schooltijden te volgen.

Heb je een digitale aanvraag gedaan? Stuur deze verklaringen dan via de mail ( leerlingenvervoer@eemsdelta.nl) naar de gemeente. Vermeld in die mail in ieder geval de naam en geboortedatum van de leerling.

Als deze documenten niet worden aangeleverd kan de gemeente geen leerlingenvervoer toekennen en moeten ouders/verzorgers zelf het vervoer regelen en betalen.

Heb je vragen?

Zo kun je ons bereiken:

Bel of mail ons ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. We helpen je graag verder.