Leerlingenvervoer

Als je kind niet zelfstandig naar school kan reizen, vraag je leerlingenvervoer aan. Je kunt dan een deel van de vervoerskosten vergoed krijgen. Of een taxibusje brengt en haalt je kind. Bel voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Wil je ons spreken over dit onderwerp? Bel ons dan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Buiten deze tijden zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Je kunt ook mailen naar sociaalplein@eemsdelta.nl.

Hoe werkt het?

  • Stuur het aanvraagformulier naar de gemeente. De adresgegevens vind je onderaan deze pagina. Stuur een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB-60 formulier) mee. En een medische verklaring of andere verklaring waaruit blijkt dat je kind niet naar een school dichterbij kan.
  • Je hoort binnen 8 weken in een brief of de aanvraag is toegekend.
  • Je moet elk jaar opnieuw een aanvraag doen. Krijg je al leerlingenvervoer, dan sturen wij je het aanvraagformulier voor het nieuwe jaar.
  • Maakt je kind gebruik van leerlingenvervoer en verandert er iets in de situatie? Zoals jullie adres of de school waar je kind naartoe gaat? Geef dit minstens 14 dagen van tevoren door per telefoon of e-mail.

Belangrijke regels

In de volgende gevallen heb je recht op leerlingenvervoer:

  • Je kind kan door een beperking niet zelfstandig naar school reizen.
  • Je kind gaat naar het speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of speciale school voor het basisonderwijs (sbo).
  • Je kind zit op een basisschool die verder weg is dan 6 kilometer en dichterbij zit geen vergelijkbare school.

Meer informatie

Praktische informatie over hoe leerlingenvervoer werkt (Publiek vervoer Groningen-Drenthe)