Leerplicht

Algemeen

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden. Een jongere die dan nog geen startkwalificatie heeft, moet tot de 18e verjaardag naar school. Heb je vragen over leerplicht of verlof? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

Wil je ons spreken over dit onderwerp? Bel ons dan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Buiten deze tijden zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Je kunt ook mailen naar sociaalplein@eemsdelta.nl.

Hoe werkt het?

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of iedereen naar school gaat. Hij komt in actie bij spijbelen en voert gesprekken met leerlingen, ouders en scholen. Je kunt de leerplichtambtenaar ook zelf benaderen als je kind problemen heeft. Of als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over verlof opnemen.

Goed om te weten

  • Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Dat is vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden.
  • Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor kinderen die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger). Meer hierover vind je op de pagina over voortijdig schoolverlaten.

Jaarverslag leerplicht

De vroegere gemeenten Appingedam. Delfzijl en Loppersum hebben over schooljaar 2019-2020 een jaarverslag gemaakt.

Bekijk het jaarverslag bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 26 november 2020.

Meer informatie

Meer informatie over de leerplicht vind je op de website van de Rijksoverheid.