Nationaal Programma Groningen (NPG)

Algemeen

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is in het leven geroepen om nieuw perspectief te bieden aan Groningen. Het Nationaal Programma Groningen moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De gemeente Eemsdelta heeft een Lokaal Programma opgesteld om te bepalen waar de beschikbare gelden van NPG aan besteed moeten worden. In dit programma staan de doelen voor de toekomst van de gemeente op gebied van leefbaarheid, wonen en werken.

Wat is het Nationaal Programma Groningen?

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is een ambitieus programma met een looptijd van tien jaar. Een programma waarin inwoners, bedrijven, organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk samen werken aan de toekomst van Groningen in 2040. Voor en door Groningers dus. Gericht op de leefbaarheid, de sociale samenhang en dorps- en wijkvernieuwing.

Meer informatie kun je vinden op de website van Nationaal Programma Groningen (NPG).

Wat is het Lokaal Programma Eemsdelta?

In het Lokaal Programma Eemsdelta bundelt de gemeente Eemsdelta de krachten van de drie voormalige gemeenten. De afgelopen jaren hebben inwoners en organisaties meegedacht over de toekomst in de dorpenronde van Loppersum, de stadsvisie van Appingedam en uitvoeringsagenda van Delfzijl.  Met deze opbrengst bouwt Eemsdelta nu verder in het Lokaal Programma Eemsdelta. Centrale thema's in het plan zijn leefbaarheid, economie en werk, sterke centra en mooie dorpen en wijken waar het goed wonen en leven is.

Met het nieuwe college, gemeenteraad, inwoners en ondernemers gaan we in 2021 aan de slag om de doelen uit te werken in concrete programma’s en projecten.

Het Lokaal Programma Eemsdelta kun je per e-mail opvragen via gemeente@eemsdelta.nl.

Kijk-en luistertip

Vorm in ruim 2 minuten een beeld met deze animatiefilm. 

Er zijn vier doelen waar we op inspelen:

  1. Sterke centrumkernen
  2. Leefbare dorpen en wijken
  3. Zelfredzame bewoners
  4. Een aantrekkelijk landschap

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.