Opvanglocaties vluchtelingen Oekraïne

De gemeente Eemsdelta gaat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne concentreren op twee locaties: de Menterne in Wagenborgen en de Luingaborg in Bierum.

Algemene informatie

In totaal zullen 150 vluchtelingen worden opgevangen. Op deze locaties zullen te zijner tijd ook de ongeveer 60 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen, worden ondergebracht die momenteel in hotel Boven Groningen in Delfzijl verblijven. De opening van de Menterne en de Luingaborg doen we, gegeven de enorme hoeveelheid werk die het kost om de locaties om te vormen  naar woonruimte, gefaseerd.

Luingaborg Bierum

De gemeente heeft de Luingaborg van Woonzorg Nederland gekocht. Er zullen maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen in gaan wonen. Het streven is dat begin mei de vluchtelingen in de Luingaborg kunnen gaan wonen. 
De omwonenden van de Luingaborg en de andere inwoners van Bierum zijn donderdag 31 maart 2022 op twee informatieavonden geïnformeerd en bijgepraat over de stand van zaken door wethouder Annalies Usmany-Dallinga en gebiedswethouder Jan Menninga. De wethouders hebben ook gesproken met het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Bierum. De inwoners van Bierum hebben positief gereageerd op het voornemen van de gemeente. 

Het gebouw wordt de komende periode geschikt gemaakt voor de huisvesting van de Oekraïners. Een locatiemanager wordt aanspreekpunt voor de inwoners en de omwonenden. Heb je nu een vraag over de locatie Luingaborg? Mail dan naar gebiedsregisseur Edwin Broekman via edwin.broekman@eemsdelta.nl. Je kunt Edwin ook telefonisch bereiken via 06-55477082

De Luingaborg Bierum
Foto: www.bovenhetnoorden.nl

De Menterne Wagenborgen

Het gebouw de Menterne in Wagenborgen is eigendom van Woonzorg Nederland; het beheer ervan is ondergebracht bij leegstandsbeheerder Carex. De gemeente is met Carex een overeenkomst aangegaan om in elk geval tot het einde van het jaar vluchtelingen een onderkomen te bieden dat geschikt is voor langduriger verblijf. Er zullen ongeveer 20 kamers worden afgenomen voor maximaal 50 vluchtelingen. De Menterne proberen we zo snel mogelijk na de opening van de Luingaborg in Bierum open te stellen .
De huidige bewoners, de omwonenden van de Menterne en de andere inwoners van Wagenborgen zijn vrijdag 1 april 2022 tijdens twee informatieavonden geïnformeerd over de opvang door burgemeester Ben Visser en gebiedswethouder Pier Prins. Ook het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen is op de hoogte gebracht. De inwoners hebben positief gereageerd op de komst van de Oekraïense vluchtelingen. 

De kamers en de centrale keuken van de Menterne worden de komende periode geschikt gemaakt voor de huisvesting van de Oekraïners. Een locatiemanager wordt aanspreekpunt voor de inwoners en de omwonenden. Heb je nu een vraag over de huisvesting in de Menterne? Mail dan naar gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema via bokkojan.huitema@eemsdelta.nl. Je kunt Bokko Jan ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-29172926

De Menterne Wagenborgen
Foto www.bovenhetnoorden.nl

Heb je vragen?

Bel of mail dan de gebiedsregisseurs. Je kunt ook mailen naar oekraine@eemsdelta.nl.