Ruimte voor energie

In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot fors naar beneden moet. In 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

De gemeente Eemsdelta wil (en moet) voldoen aan het landelijke klimaatakkoord.

Over Ruimte voor energie

In bijeenkomsten met de inwoners van Eemsdelta is nagedacht over wat het opwekken van duurzame energie betekent voor het landschap in onze gemeente. Deze gesprekken hebben geresulteerd in de volgende uitganspunten:

  • De opgave wordt niet afgewenteld in naar andere gemeenten en wordt ook niet uitgesteld: er moeten nu al stappen worden gezet.
  • De ruimtelijke gevolgen van het opwekken van duurzame energie worden waar mogelijk beperkt gehouden.
  • De verduurzamingsopgave wordt met en voor de inwoners gerealiseerd.

Plannen op het gebied van wind- en zonne-energie kunnen met behulp van deze uitgangspunten worden beoordeeld. In het rapport 'Ruimte voor Energie'. wordt dieper ingegaan op dit onderwerp. 

Meer informatie over Ruimte voor Energie

Wil je het rapport 'Ruimte voor Energie' ontvangen? Stuur dan een bericht per mail via gemeente@eemsdelta.nl met als onderwerp 'Rapport Ruimte voor Energie'.

Rapport Ruimte voor Energie

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.