Ruimte voor energie

Algemeen

In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot fors naar beneden moet. In 2030 met de helft ten opzichte van 1990. De gemeente Eemsdelta wil (en moet) voldoen aan het landelijke klimaatakkoord.

Lees verder over het klimaatakkoord op de website van de Rijksoverheid.

Over Ruimte voor energie

In bijeenkomsten met de inwoners van Eemsdelta is nagedacht over wat het opwekken van duurzame energie betekent voor het landschap in onze gemeente. Deze gesprekken hebben geresulteerd in de volgende uitganspunten:

  • De opgave wordt niet afgewenteld in naar andere gemeenten en wordt ook niet uitgesteld: er moeten nu al stappen worden gezet.
  • De ruimtelijke gevolgen van het opwekken van duurzame energie worden waar mogelijk beperkt gehouden.
  • De verduurzamingsopgave wordt met en voor de inwoners gerealiseerd.

Plannen op het gebied van wind- en zonne-energie kunnen met behulp van deze uitgangspunten worden beoordeeld. In het document 'Ruimte voor Energie'. wordt dieper ingegaan op dit onderwerp. 

Meer informatie over Ruimte voor Energie

Wil je de visie Ruimte voor Energie bekijken? Vraag hem dan eenvoudig aan via de link hieronder. Je ontvangt dan een mail met een link om het bestand te downloaden. Let op: dit is een groot bestand van 16 MB. 

Visie Ruimte voor Energie aanvragen

Rapport Ruimte voor Energie

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.