Schade melden

Heeft je woning of bedrijfspand schade opgelopen? Schade door gaswinning meld je bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ook immateriële schade kun je melden. Heb je leed of verdriet als gevolg van de aardbevingen, dan heb je misschien recht op smartengeld. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Of bel: 0800 – 4444 111

Hoe werkt het?

Klachten

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je schadeclaim? De Onafhankelijke Raadsman kan misschien bemiddelen.