Schade melden

Algemeen

Heeft je woning of bedrijfspand schade opgelopen? Schade door gaswinning meld je bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ook immateriële schade kun je melden. Heb je leed of verdriet als gevolg van de aardbevingen, dan heb je misschien recht op smartengeld. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Je kunt ook bellen met IMG via telefoonnummer 0800 – 4444 111

Hoe werkt het?

Hoe schade melden precies werkt en wat er na je melding gebeurt lees je op de website van het IMG.

Klachten

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je schadeclaim? De Nationale Ombudsman kan misschien bemiddelen. Neem contact op met de Ombudsman via: