Stimuleringsregeling centrumgebieden Eemsdelta

Algemeen

Ondernemers en vastgoedeigenaren in Appingedam en Delfzijl kunnen een bijdrage ontvangen voor investeringen die leiden tot een compacter en aantrekkelijker centrum.

Wat is de stimuleringsregeling?

De regeling is een bijdrage voor investeringen van ondernemers en vastgoedeigenaren. Er zijn 3 subsidies:

  • Verplaatsingssubsidie: is bedoeld om een verhuizing van buiten naar binnen het centrum mogelijk te maken en kan bestaan uit een eigenaarsdeel en een ondernemersdeel.
  • Verbeteringssubsidie leegstaand vastgoed: is bedoeld om leegstaand vastgoed binnen de versterkingsgebieden in het centrum te verbeteren en in te vullen met levensvatbare detailhandelsondernemingen of detailhandelsondersteunende horeca of dienstverlening.
  • Gevelverbeteringssubsidie: is bedoeld voor het verbeteren van de gevel van een bestaande detailhandelsonderneming of detailhandelsondersteunende horeca of dienstverlening.

Voor wie geldt de regeling?

Voor ondernemers en vastgoedeigenaren in de gebieden van Appingedam en Delfzijl waar versterking van de detailhandelsstructuur gewenst is. Hieronder lees je over welke gebieden het gaat.

Gebieden

De Dijkstraat, het Prof. Cleveringaplein, de Ossedrift en de verbinding vanuit de Dijkstraat naar het Overdiep tot aan het water. Bekijk de kaart van dit gebied in Appingedam.

(Delen van) de Landstraat (vanaf de kruising Landstraat-Stationsweg tot aan de kruising met de Landstraat-Schoolstraat/Poststraat), delen van de Waterstraat (tussen de kruising Waterstraat-Oranjestraat en kruising Waterstraat-Poststraat/Willemstraat), de Poststraat, de Schoolstraat, de Oranjestraat, de Willemstraat, het Molenbergplein, De Vennen, en het oostelijke deel van de Waterstraat. Bekijk de kaart van dit gebied in Delfzijl.

Wat zijn de voorwaarden?

Per subsidie gelden verschillende voorwaarden. Deze staan in de stimuleringsregeling. Lees deze zorgvuldig door of neem contact op via onderstaand mailadres.

De officiële regeling staat op de website van Overheid.nl.

Hoe werkt het?

Voldoet jouw onderneming aan de voorwaarden? Dan kun je een subsidie aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Doe dat altijd vóórdat de activiteiten starten. Voor de verbeteringssubsidie of de gevelverbeteringssubsidie heb je een verbeteringsplan nodig.

Vul het Aanvraagformulier subsidie stimuleringsregeling in. 

Wat gebeurt er daarna?

De Werkgroep Stimuleringsregeling behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

  1. Heb je de verplaatsingssubsidie aangevraagd? Dan volgt eerst een onafhankelijk taxatieadvies voor het eigenarendeel.
  2. De Werkgroep Stimuleringsregeling controleert je aanvraag en brengt binnen 6 weken na ontvangst advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
  3. Binnen 8 weken na het advies besluit het college van burgemeester en wethouders of zij de subsidie toekennen of weigeren. Ook bepalen zij binnen welke termijn de activiteit moet plaatsvinden.
  4. Is de subsidie toegekend? Dan wordt het bedrag meteen uitbetaald.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.