Stremmingen

Algemeen

Op deze pagina lees je meer over het werk aan de weg en aan de vaarweg. Ook storingen aan bruggen en sluizen en afgesloten wegen door evenementen vind je hier terug.

Stremmingen

Lees hieronder de belangrijkste afsluitingen.

Stremmingen

Wagenborgen: Kloosterlaan

Op de onderstaande datums in januari 2023 zal een gedeelte van de Kloosterlaan afgesloten zijn tussen 20.00 en 10.00 uur. Het gaat hierbij om de weg vanaf de kruising met de Warvenweg tot aan de kruising met de Zomerdijk.

De datums zijn:

  • 4 januari tot en met 6 januari
  • 9 januari tot en met 11 januari
  • 16 januari tot en met 17 januari
  • 19 januari tot en met 20 januari
  • 30 januari tot en met 31 januari

Appingedam: Harkenrothstraat 

Vanaf 6 september 2021 is de Harkenrothstraat 1,5 jaar afgesloten voor al het verkeer. De omleiding loopt via de Placiusstraat. De Molukse kerk blijft bereikbaar vanaf de George van Saksenlaan en Burgermeester Klauckelaan. 

Appingedam: Rengerstraat  

Vanaf 7 juni 2022 is de Rengerstraat in Appingedam een eenrichtingsweg. Tot welke datum dit zo blijft, is onbekend. Dit door sloop- en bouwwerkzaamheden. De rijroute is vanaf de Focco Ukenalaan richting de George van Saksenlaan. 

Appingedam: voetpad en het gedeelte wandelsteiger vanaf De Smederij naar de brug Nieuwedieptil

Het voetpad en het gedeelte wandelsteiger vanaf De Smederij naar de brug Nieuwedieptil zijn afgesloten voor voetgangers en vissers. Het is niet duidelijk hoe lang deze werkzaamheden duren. Je kunt vanaf de Paardewasch via de Smederij en Wijkstraat lopen. Daarna kun je door het Nicolaïpark (over Nieuwedieptil) naar het Overdiepterrein.

Delfzijl: Afgesloten bruggen Neptunus/Tuikwerd (Vlotterspad)

Van donderdag 24 november 7.00 uur tot en met vrijdag 10 februari 2023 16.00 uur zijn de beide fiets- en voetgangersbruggen Neptunus en Tuikwerd in Delfzijl afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er worden onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen uitgevoerd. De bruggen zijn gelegen aan het Vlotterspad en de brugverbinding over het Damsterdiep met Dethmers Eiland en het Zwet. Fietsers en voetgangers kunnen via de Abel Tasmanbrug en brug Zeel het Damsterdiep oversteken. Het is nog niet duidelijk hoe lang de onderhoudswerkzaamheden precies gaan duren. Dit is afhankelijk van het weer.
Het vaarverkeer kan oponthoud ondervinden van de pontons die in het water liggen.

Delfzijl: parkeerplaats Kindcentrum West

Vanaf eind september start de aanleg van een parkeerplaats aan de Jachtlaan in Delfzijl. Hierdoor kan eventueel verkeershinder ontstaan vanwege een wegversmalling. De werkzaamheden duren tot en met 23 december.

Delfzijl: werkzaamheden Fivellaan

Om het (fiets)verkeer zo veilig mogelijk naar het nieuwe Kindcentrum Delfzijl West aan de Jachtlaan te begeleiden, voeren wij als gemeente op meerdere plekken werkzaamheden uit. Op maandag 6 februari start het aanbrengen van een middengeleider op de Fivellaan in Delfzijl.

Fietsoversteek Fivellaan

Op de Fivellaan wordt het oversteken veiliger gemaakt door het aanleggen van een middengeleider en duidelijke belijning. Hiervoor is de Fivellaan vanaf de N360 tot aan het kruispunt Fivellaan/Veldoven afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer. Voor fietsers komt er tijdens de werkzaamheden een tijdelijk fietspad over de Fivellaan naar de Mondsteen. De werkzaamheden zijn van 6 februari tot en met 3 maart.

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bekijk op de ‘kaart met wegwerkzaamheden’ de huidige planning.

Buitenhaven Termunterzijl afgesloten

Van woensdag 22 februari tot en met vrijdag 24 maart 2023 is de buitenhaven van Termunterzijl afgesloten voor de beroeps- en recreatiescheepvaart. Dit komt door baggerwerkzaamheden en daarna door het invaren en monteren van de drijvende afmeersteigers in de buitenhaven.

Driebondsbrug afgesloten

De Driebondsbrug in Groningen over het Eemskanaal is niet bedienbaar door een storing. Hoe lang dit duurt, is nog onbekend. Er is geen doorgaande vaarroute voor de staande mast recreatievaart vanuit Groningen via het Eemskanaal en de aangelegen sluizen naar de (jacht)havens in Appingedam, Delfzijl, Midwolda en Termunterzijl. Heb je een schip met een staande mast? Dan kan je alleen omvaren via Lauwersoog.

Roggenkampsluis afgesloten

De vaarverbinding tussen het Damsterdiep en het Oude Eemskanaal is afgesloten door een technische storing aan de Roggenkampsluis. Hoe lang dit precies duurt, is onbekend. Je kan omvaren via de Groevesluis-Noord ter hoogte van Appingedam.

Neptunus/Tuikwerd (Vlotterspad) bruggen afgesloten

Tot en met vrijdag 10 februari 2023 om 16.00 uur worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de vaste fietsers- en voetgangersbruggen Neptunus en Tuikwerd te Delfzijl. De vaste brug Neptunus is gelegen over de vaarweg Damsterdiep en de vaste brug Tuikwerd is gelegen over de vaarweg Oude Damsterdiep rondom Dethmers Eiland. Het scheepvaartverkeer over het Tuikwerderrak en Damsterdiep kan van de werkpontons oponthoud ondervinden.

Westerwijtwerderdraai afgesloten

De Westerwijtwerderdraai in Westerwijtwerd over de Westerwijtwerdermaar is niet bedienbaar door een technische storing. Hoe lang het precies duurt, is onbekend. Wel is bekend dat het minstens tot juli 2023 gaat duren. Er is geen doorgaande vaarroute mogelijk vanaf het Boterdiep naar Westerwijtwerd via de Westerwijtwerdermaar naar Stedumermaar (haven) en het Damsterdiep.

Welke wegen beheert de gemeente?

Wij onderhouden de meeste wegen en bruggen in de gemeente Eemsdelta. Het kan ook zijn dat een (water)weg wordt beheerd door de provincie, het waterschap of Rijkswaterstaat.

Wil je weten bij welke organisatie een weg in beheer is? Kijk dan op de kaart van Rijkswaterstaat. Klik op een weg om de beheerder te zien.

Informatie over werk aan de weg

Informatie over werk aan de weg staat elke week in huis-aan-huisblad De Eemsbode bij het gemeentenieuws.

Reis je door de provincie Groningen? Kijk dan op de website van Groningen Bereikbaar om te zien of je je route moet aanpassen. 

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.