Stremmingen

Algemeen

Op deze pagina lees je meer over het werk aan de weg en aan de vaarweg. Ook storingen aan bruggen en sluizen en afgesloten wegen door evenementen vind je hier terug.

Via deze knop ga je naar de kaart met wegwerkzaamheden.

Stremmingen

Lees hieronder de belangrijkste afsluitingen.

Stremmingen

Appingedam: Georg van Saksenlaan

Tot 9 juni 17:00 uur is de Georg van Saksenlaan ter hoogte van de Klaas Bosstraat afgesloten. Dit komt door bestratingswerkzaamheden. Volg de borden via de Gerrit Raapstraat en de Rengersstraat. Of rijd om via de Burgemeester Klauckelaan. Houd rekening met hinder.

Appingedam: Molenstraat

Van 22 mei tot 30 juni uur is de Molenstraat in Appingedam gestremd voor verkeer. Dit komt door herstel van de weg. Volg de borden via de Dijkhuizenweg en Westersingel. Houd rekening met hinder.

Alle woningen blijven bereikbaar voor hulpdiensten en afvaldiensten. Hiervoor is een bypass aangebracht. De woningen aan de Bouwmeesterstraat zijn bereikbaar via de Snelgersmastraat.

Appingedam: Harkenrothstraat 

Vanaf 6 september 2021 is de Harkenrothstraat 1,5 jaar afgesloten voor al het verkeer. De omleiding loopt via de Placiusstraat. De Molukse kerk blijft bereikbaar vanaf de George van Saksenlaan en Burgemeester Klauckelaan. 

Appingedam: Rengersstraat  

Vanaf 7 juni 2022 is de Rengersstraat in Appingedam een eenrichtingsweg. Tot welke datum dit zo blijft, is onbekend. Dit door sloop- en bouwwerkzaamheden. De rijroute is vanaf de Focco Ukenalaan richting de George van Saksenlaan. 

Appingedam: voetpad en het gedeelte wandelsteiger vanaf De Smederij naar de brug Nieuwedieptil

Het voetpad en het gedeelte wandelsteiger vanaf De Smederij naar de brug Nieuwedieptil zijn afgesloten voor voetgangers en vissers. Het is niet duidelijk hoe lang deze werkzaamheden duren. Je kunt vanaf de Paardewasch via de Smederij en Wijkstraat lopen. Daarna kun je door het Nicolaïpark (over Nieuwedieptil) naar het Overdiepterrein.

Bierum: Bredeweg

Van 5 juni 7.00 tot 23 juni 16.00 uur is de Bredeweg in Bierum, tussen Bierum en Hoogwatum, afgesloten voor al het verkeer. Dit komt door asfalteringswerkzaamheden. Volg de borden voor de omleiding via Vierhuizen. Alle woningen blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

Loppersum: Kreupelstraat

Van 6 maart 7.00 uur tot 9 juni 18.00 uur zal de Kreupelstraat in Loppersum in de buurt van Nieuwstraat 4 afgesloten zijn voor auto- en vrachtverkeer. Dit komt door bouwwerkzaamheden. Alle woningen blijven bereikbaar via Kreupelhof en Hogestraat.

Zeerijp: Borgweg en Eenumerweg

Van 8 mei 6.00 tot 29 september 17.00 uur zijn de Borgweg en Eenumerweg in Zeerijp afgesloten voor verkeer. Dit komt door herinrichting van deze wegen. Volg de borden voor de omleiding via Leermens. Houd rekening met grote hinder.

Bij calamiteiten kun je er ook niet langs. Alle woningen blijven op maximaal 40 meter bereikbaar voor hulpdiensten.

Centrum en buitengebied Appingedam en Ekenstein

Van 20 maart tot en met 9 juni vinden er werkzaamheden plaats aan bruggen en steigers. Daardoor kunnen het verkeer en de scheepvaart last hebben van opspattend water en vuil. 

Driebondsbrug afgesloten

De Driebondsbrug in Groningen over het Eemskanaal is niet bedienbaar door een storing. Hoe lang dit duurt, is nog onbekend. Er is geen doorgaande vaarroute voor de staande mast recreatievaart vanuit Groningen via het Eemskanaal en de aangelegen sluizen naar de (jacht)havens in Appingedam, Delfzijl, Midwolda en Termunterzijl. Heb je een schip met een staande mast? Dan kan je alleen omvaren via Lauwersoog.

Westerwijtwerderdraai afgesloten

De Westerwijtwerderdraai in Westerwijtwerd over de Westerwijtwerdermaar is niet bedienbaar door een technische storing. Hoe lang het precies duurt, is onbekend. Wel is bekend dat het minstens tot juli 2023 gaat duren. Er is geen doorgaande vaarroute mogelijk vanaf het Boterdiep naar Westerwijtwerd via de Westerwijtwerdermaar naar Stedumermaar (haven) en het Damsterdiep.

Roggenkampsluis Delfzijl

Vanaf dinsdag 9 mei 2023 tot vrijdag 28 juli 2023 kun je alleen op maandag morgen en donderdag morgen vanaf Damsterdiep via Roggenkampsluis naar het Oude Eemskanaal varen. Dit komt doordat de Roggenkampsluis beperkt bedienbaar is door een technisch probleem. Vooraf aanmelden is nodig bij de brug/sluiswachter via 06 46 05 79 14 Wil je vanaf het Oude Eemskanaal via Roggenkampsluis naar Damsterdiep? Vaar dan om via Groeve sluis noord naar (Stadshaven Appingedam) vaarweg Damsterdiep

Welke wegen beheert de gemeente?

Wij onderhouden de meeste wegen en bruggen in de gemeente Eemsdelta. Het kan ook zijn dat een (water)weg wordt beheerd door de provincie, het waterschap of Rijkswaterstaat.

Wil je weten bij welke organisatie een weg in beheer is? Kijk dan op de kaart van Rijkswaterstaat. Klik op een weg om de beheerder te zien.

Informatie over werk aan de weg

Informatie over werk aan de weg staat elke week in huis-aan-huisblad De Eemsbode bij het gemeentenieuws.

Reis je door de provincie Groningen? Kijk dan op de website van Groningen Bereikbaar om te zien of je je route moet aanpassen. Dat kan ook via de website Van A naar Beter.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.