Werk aan de weg

De gemeente werkt aan wegen, bruggen en langs waterwegen. Daar kan het verkeer soms last van hebben. Op deze pagina lees je meer over het werk aan de weg en aan de vaarweg.

Werkzaamheden aan wegen

Hieronder lees je de belangrijkste werkzaamheden waar het verkeer last van kan hebben. Je kunt ze ook bekijken op de wegwerkzaamhedenkaart.

Huizingerweg - Westeremden en Storksterpad - Loppersum

Landschapsbeheer Groningen begint op maandag 7 februari met het planten van 130 bomen langs de Huizingerweg bij Westeremden en het Storksterpad bij Loppersum. Verkeer kan gewoon gebruik maken van de weg. De werkzaamheden kunnen misschien voor wat overlast zorgen. De werkzaamheden duren maximaal een week.

Willemstraat - Delfzijl

De Willemstraat in het centrum van Delfzijl is van maandag 17 januari tot uiterlijk vrijdag 28 januari afgesloten als doorgaande route tussen Spoorstraat / Plein de Vennen en de Waterstraat. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan kabels en leidingen en met sloopwerkzaamheden.

Gerrit Raapstraat en Pieter Veningastraat - Appingedam

Van donderdag 16 december 2021 tot en met zondag 31 juli 2022 is de Gerrit Raapstraat en een gedeelte van de Pieter Veningastraat (huisnummer 1 tot en met 41) in Appingedam, gestremd voor al het verkeer. De andere woningen blijven bereikbaar. De wegen zijn gestremd door de versterkingsopgave van Opwierde. De route van het bouwverkeer loopt via de Klaas Bosstraat naar de Farmsumerweg.

Paden begraafplaats - Loppersum

Eind oktober 2021 is er gestart met het opknappen van de paden bij de begraafplaats aan de Hofstraat in Loppersum. Volgens planning zouden de paden eind november 2021 klaar moeten zijn. Door het natte weer is dit niet gelukt. We gaan de werkzaamheden half januari 2022 weer opstarten. We verwachten het dan binnen twee weken af te ronden. De paden op het nieuwe gedeelte zijn wel begaanbaar.

Harkenrothstraat - Appingedam

Vanaf 6 september 2021 is de Harkenrothstraat 1,5 jaar gestremd voor al het verkeer. De omleiding loopt via de Placiusstraat. De Molukse kerk blijft permanent bereikbaar vanaf de Georg van Saksenlaan en Burgermeester Klauckelaan. Dit in verband met de sloop en nieuwbouw van de woningen in de Harkenrothstraat.

Voetpad De Smederij naar brug Nieuwedieptil - Appingedam

Het voetpad en het gedeelte wandelsteiger vanaf De Smederij naar de brug Nieuwedieptil in Appingedam is helemaal afgesloten voor voetgangers en vissers. Dit komt doordat de kademuur in slechte staat is. Het is niet duidelijk hoe lang deze werkzaamheden duren.

Je kunt vanaf de Paardewasch via de Smederij en Wijkstraat lopen. Daarna kun je door het Nicolaipark (over Nieuwedieptil) naar het Overdiepterrein.

Werkzaamheden aan vaarwegen

Lees hieronder de belangrijkste werkzaamheden waar de scheepvaart last van kan hebben. 

Brug Westerdraai - Appingedam

Van dinsdag 21 december 2021 tot en met vrijdag 28 januari 2022 is er voor de scheepvaart geen brugbediening mogelijk bij de brug Westerdraai. De brug Westerdraai ligt over de vaarweg Nieuwe Diep en is de wegverbinding tussen de Dijkhuizenweg en de Snelgersmastraat. Je kunt wel door de nevendoorvaart. De doorvaarhoogte is ongeveer 1,15 meter ten opzichte van het streef zomerwaterpeil. Het wegverkeer heeft geen last van de scheepvaartstremming.

Welke wegen beheert de gemeente?

Wij onderhouden de meeste wegen en bruggen in de gemeente Eemsdelta. Het kan ook zijn dat een (water)weg wordt beheerd door de provincie, het waterschap of Rijkswaterstaat.

Wil je weten bij welke organisatie een weg in beheer is? Kijk dan op de kaart van Rijkswaterstaat. De gemeente beheert alle groene wegen.

Informatie over werk aan de weg

Informatie over werk aan de weg staat elke week in huis-aan-huisblad De Eemsbode bij het gemeentenieuws.

Reis je door de provincie Groningen? Kijk dan op de website van Groningen Bereikbaar om te zien of je je route moet aanpassen. 

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.