Wethouder Pier Prins

Pier Prins is wethouder namens de CDA.

Over Pier Prins

 • 2006-2010 raadslid in gemeente Loppersum
 • 2010-2020 wethouder in gemeente Loppersum
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta
 • woont in Middelstum
Portretfoto wethouder Pier Prins

Taken

 • 5e locoburgemeester
 • Jeugdzorg
 • Vastgoed/grondexploitaties
 • Monumentenzorg
 • Toezicht/handhaving
 • Recreatie/toerisme
 • Landbouw/natuur 
 • Beheer openbare ruimte (incl. begraafplaatsen)

Projecten

 • Monumentencluster 't Zandt 

Is wethouder Pier Prins afwezig? Dan vervangt burgemeester Gerard Beukema hem.

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks bestuur Werkorganisatie DEAL
 • Voorzitter stuurgroep Meerjarenprogramma Loppersum
 • Lid stuurgroep Vergunning Toezicht en Handhaving Drieslag
 • Lid stuurgroep Wonen en Voorzieningen Eemsdelta

Binnenkort vullen we deze lijst verder aan.
 

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.