Wethouder Pier Prins

Algemeen

Pier Prins is wethouder namens de CDA.

Over Pier Prins

 • 2006-2010 raadslid in gemeente Loppersum
 • 2010-2020 wethouder in gemeente Loppersum
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta
 • woont in Middelstum
Pier Prins
Pier Prins

Taken

 • 4e locoburgemeester
 • Jeugdzorg
 • Vastgoed/grondexploitaties
 • Monumentenzorg
 • Toezicht/handhaving
 • Recreatie/toerisme
 • Landbouw/natuur 
 • Beheer openbare ruimte (incl. begraafplaatsen)

Projecten

 • Monumentencluster 't Zandt 

Is wethouder Pier Prins afwezig? Dan vervangt wethouder David de Jong hem.

Een wethouder is ook gebiedswethouder

De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk om dicht bij de inwoners in de dorpen en wijken te blijven. Het college heeft daarom de gemeente in vier gebieden verdeeld en per gebied twee gebiedswethouders en een gebiedsregisseur aangewezen. Ondanks de schaalvergroting door de herindeling wil de gemeente samen met de inwoners, partners en ondernemers werken aan Eemsdelta. 

De verdeling van de gebieden en de gebiedswethouders is voor Pier Prins als volgt:

Pier Prins (en Annalies Usmany):

Loppersum, Garrelsweer, Wirdum, Stedum, Westeremden, Garsthuizen, Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge, Toornwerd, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk, Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum.

Pier Prins (en Jan Menninga):

Meedhuizen, Borgsweer, Termunterzijl, Termunten, Woldendorp, Wagenborgen, Baamsum, Delfzijl-Centrum, Delfzijl-West, Farmsum, Tuikwerd, Fivelzigt, Oosterhorn en Weiwerd.

Nevenfuncties

 • Lid AB Omgevingsdienst
 • Lid AB waterketen Groningen-Noord Drenthe
 • Lid Adviescommissie Jeugdhulp
 • Lid overleg Landschapscompensatie 380 kV
 • Lid overleg Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied
 • Lid overleg Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

De wethouder voert bovenstaande nevenfuncties onbetaald uit.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.