Burgemeester Ben Visser

Algemeen

Burgemeester Visser is burgemeester van de gemeente Eemsdelta.

Over Ben Visser

 • 2010-2013 wethouder in gemeente Urk
 • 2013-2018 burgemeester in gemeente Scherpenzeel
 • 2018-2020 directeur afvalverwerkingsbedrijf
 • 2020-2022 docent economie voortgezet onderwijs¬†
Ben Visser
Ben Visser

Taken

 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden en regionale samenwerking
 • Klantencontact
 • Voorlichting, communicatie en representatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid en privacy

Is de burgemeester afwezig? Dan vervangt wethouder Annalies Usmany-Dallinga hem.

Nevenfuncties

 • Lid van de RvC woningstichting Patrimonium Urk

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de burgemeester? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.