Burgemeester Ben Visser

Burgemeester Visser is burgemeester van de gemeente Eemsdelta.

Over Ben Visser

  •  2010-2013 wethouder in gemeente Urk
  • 2013-2018 burgemeester in gemeente Scherpenzeel
  • 2018-2020 directeur afvalverwerkingsbedrijf
  • 2020-2022 docent economie voortgezet onderwijs 
Profielfoto van burgemeester Ben Visser

Taken

  • Openbare orde, veiligheid en handhaving
  • Algemene bestuurlijke aangelegenheden en regionale samenwerking
  • Klantencontact
  • Voorlichting, communicatie en representatie
  • Personeel en organisatie
  • Informatieveiligheid en privacy

Is de burgemeester afwezig? Dan vervangt wethouder Annalies Usmany-Dallinga hem.

Nevenfuncties

Informatie volgt.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de burgemeester? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.