Burgemeester Ben Visser

Algemeen

Burgemeester Visser is burgemeester van de gemeente Eemsdelta.

Over Ben Visser

 • 2010-2013 wethouder in gemeente Urk
 • 2013-2018 burgemeester in gemeente Scherpenzeel
 • 2018-2020 directeur afvalverwerkingsbedrijf
 • 2020-2022 docent economie voortgezet onderwijs¬†
Ben Visser
Ben Visser

Taken

 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden en regionale samenwerking
 • Klantencontact
 • Voorlichting, communicatie en representatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid en privacy

Is de burgemeester afwezig? Dan vervangt wethouder Annalies Usmany-Dallinga hem.

Nevenfuncties

 • Lid van de RvC woningstichting Patrimonium Urk
 • BABS (trouwambtenaar) bij gemeente Urk (maximaal 6 huwelijken per jaar)

De burgemeester voert beide bovenstaande nevenfuncties betaald uit.

 • Voorzitter Burgemeesterskring
 • Voorzitter Stichting Klokkenspel Groningen (SKG)
 • Beschermheer Neptunus
 • Beschermheer Delfzijls Harmonie Orkest (DHO)

De burgemeester voert bovenstaande nevenfuncties onbetaald uit.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de burgemeester? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.