Wethouder Annalies Usmany-Dallinga

Algemeen

Annalies Usmany-Dallinga is wethouder namens Lokaal Belang Eemsdelta.

Over Annalies Usmany-Dallinga

 • sinds 2006 wethouder in gemeente Appingedam;
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta;
 • woont in Appingedam.
Annalies Usmany-Dallinga
Foto: Annalies Usmany-Dallinga

Taken

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties
 • Wonen en welzijn
 • Volkshuisvesting
 • Versterkingsopgave
 • Nationaal Programma Groningen (NPG)
 • Centrummanagement/stadspromotie

Projecten

 • Ontwikkeling Eelwerd en Eendracht inclusief zorgtransitie Appingedam
 • Centrumontwikkeling Delfzijl zuid-oost
 • Perspectieflocaties

Is wethouder Annalies Usmany-Dallinga afwezig? Dan vervangt wethouder Jan Menninga haar.

Een wethouder is ook gebiedswethouder

De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk om dicht bij de inwoners in de dorpen en wijken te blijven. Het college heeft daarom de gemeente in vier gebieden verdeeld en per gebied twee gebiedswethouders en een gebiedsregisseur aangewezen. Ondanks de schaalvergroting door de herindeling wil de gemeente samen met de inwoners, partners en ondernemers werken aan Eemsdelta. 

De verdeling van de gebieden en de gebiedswethouders is voor Annalies Usmany als volgt:

Annalies Usmany (en Pier Prins):

Loppersum, Garrelsweer, Wirdum, Stedum, Westeremden, Garsthuizen, Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge, Toornwerd, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk, Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum.

Annalies Usmany (en Meindert Joostens):

Centrum-Appingedam, De Wierde, Oranjebuurt, Woldweg, Opwierde, Eendrachtbuurt, Opwierde Zuid, Opwierde Noord, Farmsumerweg, Solwerd, Vrijheidsbuurt, Hoflanden, Westerdraai, Tjamsweer, Oling, Olingermeeden, Jukwerd, Garreweer, Marsum, Ekenstein, Laskwerd, Fivelpoort.

Versterkingsopgave

Annalies is voor alle gebieden aanspreekpunt voor de versterkingsopgave.

Nevenfuncties

 • Regionaal ambassadeur VNG in Groningen
 • DB-lid VGG Groningen
 • Lid Versterking overleg Groningen (VOG)
 • AB -lid NPG
 • Beschermvrouwe DSHO
 • Penningmeester Routebureau Groningen

De wethouder voert alle bovenstaande nevenfuncties onbetaald uit.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.