Wethouder Annalies Usmany-Dallinga

Annalies Usmany-Dallinga is wethouder namens Lokaal Belang Eemsdelta.

Over Annalies Usmany-Dallinga

 • sinds 2006 wethouder in gemeente Appingedam;
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta;
 • woont in Appingedam.
Portretfoto wethouder Annalies Usmany

Taken

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties
 • Wonen en welzijn
 • Volkshuisvesting
 • Versterkingsopgave
 • Nationaal Programma Groningen (NPG)
 • Centrummanagement/stadspromotie

Projecten

 • Ontwikkeling Eelwerd en Eendracht inclusief zorgtransitie Appingedam
 • Centrumontwikkeling Delfzijl zuid-oost
 • Perspectieflocaties

Is wethouder Annalies Usmany-Dallinga afwezig? Dan vervangt wethouder Jan Menninga haar.

Nevenfuncties

 • Regionaal ambassadeur VNG in Groningen

Binnenkort vullen we deze lijst verder aan.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.