Wethouder Jan Menninga

Algemeen

Jan Menninga is wethouder namens Lokaal Belang Eemsdelta.

Over Jan Menninga

 • 2002-2014 raadslid gemeente Delfzijl
 • 2014-2020 wethouder in gemeente Delfzijl
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta
 • woont in Wagenborgen
Jan Menninga
Jan Menninga

Taken

 • 2e locoburgemeester
 • Financiën en belastingen
 • Gebiedsregie/leefbaarheid
 • Sport
 • Vergunningverlening

Projecten

 • Scholentransitie
 • Campusontwikkeling Appingedam
 • Wonen met een Plus
 • Marconi Delfzijl
 • Nieuwborgen
 • Groot Bronswijk Wagenborgen
 • Eindeloze horizon

Is wethouder Jan Menninga afwezig? Dan vervangt wethouder Meindert Joostens hem.

Een wethouder is ook gebiedswethouder

De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk om dicht bij de inwoners in de dorpen en wijken te blijven. Het college heeft daarom de gemeente in vier gebieden verdeeld en per gebied twee gebiedswethouders en een gebiedsregisseur aangewezen. Ondanks de schaalvergroting door de herindeling wil de gemeente samen met de inwoners, partners en ondernemers werken aan Eemsdelta.

De verdeling van de gebieden en de gebiedswethouders is voor Jan Menninga als volgt:

Jan Menninga (en Hans Ronde):

Uitwierde, Biessum, Nansum, Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en Delfzijl Noord.

Jan Menninga (en Pier Prins):

Meedhuizen, Borgsweer, Termunterzijl, Termunten, Woldendorp, Wagenborgen, Baamsum, Delfzijl-Centrum, Delfzijl-West, Farmsum, Tuikwerd, Fivelzigt, Oosterhorn en Weiwerd.

Nevenfuncties

 • Secretaris VV Wagenborgen in liquidatie
 • Voorzitter Stichting Double You

De wethouder voert beide bovenstaande nevenfuncties onbetaald uit.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.