Wethouder Hans Ronde

Algemeen

Hans Ronde is wethouder namens de VVD.

Over Hans Ronde

 • 2010-2014 raadslid gemeente Delfzijl
 • 2014-2020 wethouder in gemeente Delfzijl
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta
 • woont in Delfzijl
Hans Ronde
Hans Ronde

Taken

 • 3e locoburgemeester
 • Werk/participatie/inkomen
 • Economie
 • Verkeer en vervoer
 • Armoedebeleid
 • Energietransitie/klimaatadaptatie
 • Informatisering en automatisering
 • Inkoop/aanbesteding

Projecten

 • Regionale Energie Strategie

Is wethouder Hans Ronde afwezig? Dan vervangt wethouder Pier Prins hem.

Een wethouder is ook gebiedswethouder

De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk om dicht bij de inwoners in de dorpen en wijken te blijven. Het college heeft daarom de gemeente in vier gebieden verdeeld en per gebied twee gebiedswethouders en een gebiedsregisseur aangewezen. Ondanks de schaalvergroting door de herindeling wil de gemeente samen met de inwoners, partners en ondernemers werken aan Eemsdelta. 

De verdeling van de gebieden en de gebiedswethouders is voor Hans Ronde als volgt:

Hans Ronde (en Jan Menninga):

Uitwierde, Biessum, Nansum, Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en Delfzijl Noord.

Nevenfuncties

 • Penningmeester van de VVD Regio Groningen

De wethouder voert bovenstaande nevenfunctie onbetaald uit.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.