Wethouder Hans Ronde

Hans Ronde is wethouder namens de VVD.

Over Hans Ronde

 • 2010-2014 raadslid gemeente Delfzijl
 • 2014-2020 wethouder in gemeente Delfzijl
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta
 • woont in Delfzijl
Portretfoto wethouder Hans Ronde

Taken

 • 4e locoburgemeester
 • Werk/participatie/inkomen
 • Economie
 • Verkeer en vervoer
 • Armoedebeleid
 • Energietransitie/klimaatadaptatie
 • Informatisering en automatisering
 • Inkoop/aanbesteding

Projecten

 • Regionale Energie Strategie

Is wethouder Hans Ronde afwezig? Dan vervangt wethouder Pier Prins hem.

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Noordelijk Waterkamp (onbezoldigd)
 • Penningmeester van de VVD Regio Noord (onbezoldigd)

Binnenkort vullen we deze lijst verder aan.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.