De Eendracht Appingedam

Op het terrein waar vroeger kartonfabriek De Eendracht stond, ontwikkelt de gemeente een woonwijk van hoge kwaliteit.

Over het project

Op het Eendrachtterrein komen woningen en veel groen. We willen voor verschillende doelgroepen bouwen. Daarom komen er onder andere:

 • tiny houses
 • gezinswoningen
 • appartementen
 • woningen met bedrijf aan huis
 • woningen met zorgvoorziening

De eerste jaren heeft gemeente op een deel van het terrein de grond en de vijvers schoongemaakt. Ook is de Kartonbaan aangelegd. Eind 2020 zijn we begonnen met de inrichting. In 2022 worden de eerste 50 woningen gebouwd. Bij het eerste deel werkt de gemeente samen met:

 • Woonstichting Groninger Huis
 • Woongroep Marenland
 • BV Bouwbedrijf Kooi
 • Geveke Bouw BV

We verwachten dat er in 2030 ongeveer 200 woningen zijn gebouwd. Dit doen we in kleine stappen en met verschillende bedrijven.

Meer informatie 

Wil je meer informatie over woningbouwlocatie De Eendracht? Dan kun je mailen naar projectleider J. Reinsma: jan.reinsma@eemsdelta.nl.

Impressie watervilla's, verandawoningen, parkwoningen

Waar ligt het Eendrachtterrein?

Locatie De Eendracht ligt vlak bij het centrum van Appingedam, tussen de wijken Oling en Opwierde aan het water van de Groeve.

De historische stad Appingedam heeft veel voorzieningen en bezienswaardigheden. Vlak bij De Eendracht ligt het gebied Overdiep. 

Stadshaven Overdiep

Informatie over locatie en ligging De Eendracht en de omgeving

De Eendracht ligt vlak bij het centrum van Appingedam, tussen de wijken Oling en Opwierde aan het water van de Groeve. Op het Eendrachtterrein vind je overblijfselen van de strokartonfabriek. Bijvoorbeeld de lange stenen fabriekspijp, de betonnen waterbassins en het gebouw dat vroeger het kantoor van de fabriek was. Deze overblijfselen geven het gebied een bijzondere uitstraling voor Appingedam en de omgeving.

Vlak bij De Eendracht ligt het gebied Overdiep met veel verschillende winkels, horeca en terrassen, de jachthaven en de Damster Zorgbalie (Het Gezondheidscentrum). Appingedam heeft scholen voor basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs. Naast de nieuwe woonwijk De Eendracht zijn verschillende basisscholen. In het historische centrum van Appingedam vind je gezellige winkelstraatjes. Hierdoor lijkt het alsof je terug gaat in de tijd. Veel plekken in Appingedam zijn een bezoek waard, zoals de vele musea en galerieën. Tijdens het vaarseizoen zijn er elke zaterdag (en in de zomer ook op woensdag) rondvaarten met het Damsterveer. Appingedam is goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. 

Geschiedenis van De Eendracht

Locatie De Eendracht vlak bij het centrum van Appingedam kent een bijzondere geschiedenis. Hier vind je informatie over de geschiedenis van de strokartonfabriek en bijzonderheden over het omliggende gebied.

De vroegere strokartonfabriek De Eendracht ging in 2006 dicht doordat de fabriek failliet ging. De fabriek bestond 100 jaar.

Oud fabrieksterrein De Eendracht

Strokartonfabriek De Eendracht

De vroegere strokartonfabriek De Eendracht bestond 100 jaar. De fabriek ging in 2006 dicht doordat de fabriek failliet ging. De sluiting was een schok voor Appingedam en de regio. Veel inwoners van de stad en de omgeving werkten in de fabriek. Het faillissement en de sluiting hadden dus grote gevolgen voor de stad; bedrijfseconomisch én sociaal-emotioneel. Een groot aantal inwoners van Appingedam raakte werkloos.

De gemeente Appingedam heeft het terrein van De Eendracht in 2010 gekocht om er een nieuwe wijk te bouwen. Drie jaar later is er eerst een plan gemaakt voor het groen en de beplanting in het gebied.  In 2013 is het plan uitgewerkt en de zogeheten Kartonbaan aangelegd. Dat is een wandel- en fietspad door het hele gebied. Het wordt volop gebruikt. De grond waarop de loodsen stonden, was vervuild en is in gedeeltes schoongemaakt. Op het terrein staat nog een aantal gebouwen die herinneren aan de fabriek: een loods, de fabriek met daarin de warmtekrachtcentrale, de fabriekspijp en het kantoorpand. Op het terrein van 22 hectare zijn de Kartonbaan en een centrale groenstrook met planten en bomen aangelegd. Hierdoor is het een mooi park geworden waar veel mensen wandelen en fietsen. Er is ook een stadstuin en visvijvers.

Op de afbeelding De Kartonbaan zie je het fiets- en wandelpad De Kartonbaan, met aan beide kanten de betonnen palen van de vroegere productielijn van De Eendracht.

We willen graag dat je in de nieuwe wijk kunt zien dat er vroeger een strokartonfabriek heeft gestaan. De fabriek was namelijk erg belangrijk voor Appingedam, omdat er veel Damsters werkten. We willen dat de restanten van de fabriek zoveel mogelijk bewaard blijven, zoals de fabriekspijp. Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt waarin de staat op welke plek de nieuwe gebouwen komen. Ook staat erin wat de voorstellen zijn voor de openbare ruimte rond de gebouwen, zoals het groen en de paden. In het stedenbouwkundig plan staat ook dat zoveel mogelijk herinneringen aan de strokartonfabriek bewaard blijven. Het gaat om de volgende gebouwen en elementen:

 • de betonnen kolommen van de vroegere kartonproductielijn in het park
 • de waterpartijen zoals de vijvers
 • het gebouw dat vroeger het kantoor van de Eendracht was
 • de fabrieksschoorsteen
 • de betonnen bassins

De fabrieksschoorsteen is zo groot dat je die vanaf grote afstand kunt zien. Zoals vanaf de N360 ten westen van Appingedam of vanuit de binnenstad vanaf de fietsbrug over het Damsterdiep naar het gebied De Tip. De schoorsteen is samen met de vroegere warmtekrachtcentrale een grote blikvanger. Het gebouw waar nu de warmtekrachtcentrale in staat, kan niet bewaard blijven en wordt afgebroken.

We willen graag dat de schoorsteen bewaard blijft, zodat iedereen in de wijk het kan zien. Hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog bekijken.

Lees hier meer over in het stedenbouwkundig plan.

De Kartonbaan

De Kartonbaan

Welke soort woningen komen op het Eendrachtterrein?

We gaan bouwen voor verschillende doelgroepen: 

 • Gezinnen
 • Jongeren/starters
 • Senioren

Elk gedeelte van het gebied krijgt een eigen karakter. Dit noemen we een woonveld. Bijvoorbeeld:

 • Wonen aan het grote water van de Groeve.
 • Wonen aan de vijvers.
 • Wonen in combinatie met bedrijvigheid aan de zuidkant van het gebied (bedrijf aan huis).
 • Wonen in een laansfeer langs de Woldweg.

De meeste woningen worden projectmatig gebouwd en bestaan uit (gezins-)woningen met een tuin. Er komen weinig appartementen. Hoe de verschillende woonvelden er precies uit komen te zien, onderzoeken we nog. Binnenkort zijn de tekeningen klaar.

Wonen met zorg

Met een aantal zorginstellingen overleggen we over het concept wonen met zorg. De Zijlen, 's Heeren Loo en de Hoven willen samen zorggebouwen laten bouwen die aardbevingsbestendig, duurzaam en levensloopbestendig zijn. In december 2020 hebben alle partijen een overeenkomst ondertekend waarin dat definitief is afgesproken. De nieuwbouw moet komen op het noordelijke deel van De Eendracht, direct tegenover het Gezondheidscentrum. De Eendracht moet een woonwijk worden voor jong en oud, waarin ook kwetsbare mensen zich thuis voelen.

Duurzaamheid op het Eendrachtterrein

We gaan de wijk De Eendracht toekomstbestendig inrichten. De woningen zijn gasloos en er wordt bij de bouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. We leggen de wegen en het groen zo aan dat de klimaatverandering er nauwelijks tot geen invloed op heeft.

Woonvelden

Op bovenstaande kaart zie je een grafische weergave van de woonvelden. Het gebied is onderverdeeld in verschillende woonvelden, die elk een eigen positie innemen ten opzichte van hun directe omgeving.

 1. Wonen in een parksetting met doorzichten en open structuur
 2. Wonen aan het water

 3. Wonen in een parksetting met doorzichten en open structuur

 4. Wonen aan het park

 5. Wonen in het lint aan de Woldweg

 6. Wonen met herinnering aan de fabrieksarchitectuur

 7. Wonen aan het park

 8. Wonen aan het water

 9. Wonen met herinnering aan de fabrieksarchitectuur

 10. Wonen aan het water

 11. Wonen met herinnering aan de fabrieksarchitectuur

Grafische weergave woonvelden Eendrachtterrein

Wat gebeurt er in de eerste fase?

In verschillende fases wordt tot het jaar 2030 de woonwijk op De Eendracht gebouwd. In 2019 zijn we begonnen om de woningbouw voor te bereiden. Het gebied dat grenst aan de bestaande woningen aan de Woldweg wordt als eerste ontwikkeld. In de eerste fase worden ongeveer 54 woningen gebouwd en 10 tiny houses geplaatst. Woonstichting Groninger Huis en woningbouwcorporatie Woongroep Marenland bouwen ieder 12 sociale huurwoningen. BV Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam en Geveke Bouw BV uit Eelde ontwikkelen de andere 30 koopwoningen.

Fase 1

In 2019 zijn we begonnen om de woningbouw voor te bereiden. Het gebied dat grenst aan de bestaande woningen aan de Woldweg wordt als eerste ontwikkeld. In de eerste fase worden ongeveer 54 woningen gebouwd en 10 tiny houses geplaatst. Woonstichting Groninger Huis en woningbouwcorporatie Woongroep Marenland bouwen ieder 12 sociale huurwoningen. BV Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam en Geveke Bouw BV uit Eelde ontwikkelen de andere 30 koopwoningen.

Begin 2020 is het gronddepot verplaatst, de asfalt- en betonverharding verwijderd en bodemonderzoek gedaan. De gemeenteraad van Appingedam stelde 30 september het CHW bestemmingsplan Stad Appingedam vast. Daarmee is akkoord gegeven voor het ontwikkelkader Woonlandschap De Eendracht en de planontwikkeling van het gebied. Begin 2022 begint de bouw van de eerste woningen.

Eind oktober 2020 is het bouwbord geplaatst en de intentieovereenkomsten ondertekend door de 2 bouwbedrijven en de 2 woningbouwcorporaties. Dat was het  startsein voor de eerste fase van de woningbouw op het Eendrachtterrein.

In deze video kun je de beelden van de onthulling van het bouwbord bekijken.

Grondverkoop en ontwerp woningen

In december 2021 is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de bouwlocatie. Het college van B en W heeft ingestemd met de verkoop van bouwrijke kavels aan Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam, Woonstichting Groninger Huis en woningcorporatie Woongroep Marenland. Daarnaast heeft het college de woningontwerpen goedgekeurd.

Op de afbeeldingen hieronder zie je:

 • Afbeelding 1: watervilla's - AAS Groningen
 • Afbeelding 2: verandawoningen - AAS Groningen
 • Afbeelding 3: parkwoningen - HJK Architecten
 • Afbeelding 4: impressie overzicht watervilla's, verandawoningen en parkwoningen - AAS Groningen/HJK Architecten

Afbeeldingen type woningen

Woningtype watervilla Woningtype verandawoning Woningtype parkwoning Impressie watervilla's, verandawoningen, parkwoningen

Bouwkalender

Hieronder kun je de stappen uit de bouwkalender teruglezen vanaf 2020:

 Jaartal   Maand  Wat speelt?
 2022  najaar Start bouw eerste woningen.
 2021  december Tiny houses krijgen eerste bewoners.
 2021  april Bouwrijp maken eerste fase  woningbouwgebied.
 2021  januari Plaatsen tiny houses.
 2020  najaar Bouwrijp maken bouwlocatie.
 2020  oktober Onthulling bouwbord eerste fase  woningbouw en ondertekening van  de intentieovereenkomst en  erfpachtovereenkomst.
 2020  september Gemeenteraad stelt CHW  bestemmingsplan Stad Appingedam vast.
 2020  september Informatieavond omwonenden locatie De Eendracht over ontwikkelkader woonlandschap De Eendracht.
 2020  voorjaar Opstellen ontwikkelkader stedenbouw & beeldkwaliteit voor de eerste fase woningbouw.
 2020  februari/maart Verwijderen asfalt- en betonverharding.

Praktische zaken rond bouwfases

Bij de bouw van een nieuwe woonwijk komt veel kijken. Praktische zaken om rekening mee te houden kun je hieronder vinden. Praktische zaken, zoals: de verplaatsing van een parkeerterrein, de verplaatsing van grond, de afsluiting van een weg.

Fietspad Kartonbaan

Instructies

De gemeente is in september 2020 begonnen met werkzaamheden voor de eerste fase van de woningbouw. 

Het parkeerterrein voor vrachtwagens en bestelwagens op de Eendrachtlocatie aan de Woldweg is onderdeel van de eerste fase. Dat betekent dat het parkeerterrein vanaf 1 oktober 2020 niet meer gebruikt kan worden. Transporteurs die gebruikmaken van het parkeerterrein bij de Eendrachtlocatie hebben een brief gekregen met informatie over vervangende parkeerruimte. Binnen de bebouwde kom van Appingedam geldt een parkeerverbod voor vrachtwagens.

De loods op de voormalige locatie van strokartonfabriek De Eendracht in Appingedam wordt gesloopt. De werkzaamheden zijn eind maart 2022 van start gegaan. De loods verkeert in zeer slechte staat. Op de plek van de loods komen woningen die onderdeel zijn van de eerste fase woningbouw op de Eendracht.  

Hergebruik materialen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda. De vrijkomende materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Zo worden de stalen spanten gebruikt voor een nieuw te bouwen loods.

Afvoerroute

De afvoerroute van de sloopmaterialen loopt via de Woldweg in zuidelijke richting naar de N33.  De omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden eind april klaar zijn. Daarna wordt bodemonderzoek gedaan en het terrein bouwrijp gemaakt.  

Foto: de loods op de voormalige locatie van strokartonfabriek De Eendracht in Appingedam.

Loods op het Eendrachtterrein

Meer informatie over de woningen?

Wil je meer informatie over de 30 koopwoningen die BV Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam en Geveke Bouw BV uit Eelde ontwikkelen? Kijk dan op de volgende websites: 

Wil je meer informatie over de sociale huurwoningen? Dan kun je terecht bij de woningbouwcorporaties:

Uitgelicht: tiny houses op het Eendrachtterrein

Woonstichting Groninger Huis heeft begin 2021 op het Eendrachtterrein 10 tiny houses geplaatst voor de verhuur. Op 9 december 2021 kregen de bewoners de sleutels tijdens een feestelijke opening.

Tiny Houses

Uitgelicht

Een tiny house is een klein maar volwaardig huis om permanent in te wonen. Gebouwd om eenvoudig te leven met minder spullen om je heen. De meeste tiny houses maken slim gebruik van de kleine woonruimte. Wonen in een tiny house is een bewuste keuze. Niet omdat de kosten laag zijn, maar omdat de manier van wonen en leven je aanspreekt. Het is een ‘lifestyle’ die dicht bij (het behoud van) de natuur staat.

We hebben gekozen voor het duurzame ontwerp van het zogeheten Woody-Concepts. Dit bedrijf werkt samen met Warchild en Artsen zonder grenzen. De kwaliteit van de woningen is hoog en er is een terugkoopregeling. De woningen krijgen na terugkoop een tweede leven: ze worden dan beschikbaar gesteld aan Warchild. In overleg met hen én met de eigenaar wordt een nieuwe bestemming gezocht.

De tiny houses zijn 'all electric'. Dat betekent dat de bewoners geen gas hoeven te gebruiken om de woning te verwarmen.

Meer informatie kun je vinden op www.tinygroningerhuis.nl. Heb je vragen? Mail dan naar info@tinygroningerhuis.nl.

Let op: Je kunt je niet meer aanmelden voor een tiny house. Woonstichting Groninger Huis heeft veel enthousiaste motivaties ontvangen en is begonnen met de selectie van de kandidaten.

Wil je op de hoogte blijven?

De gemeente organiseert regelmatig bijeenkomsten voor omwonenden. Ook kunnen we een aantal documenten naar je toesturen:

 • Ontwikkelstrategie en ruimtelijke uitgangspunten De Eendracht.
 • Ontwikkelkader stedenbouw & beeldkwaliteit 1e fase De Eendracht.
 • Nieuwsbrief Ontwikkeling locatie De Eendracht (mei 2021).
 • Nieuwsbrief Ontwikkeling locatie De Eendracht (juni 2022).

De documenten kun je opvragen per mail via communicatie@eemsdelta.nl.

Afbeelding nieuwsbrief De Eendracht juni 2022
Nieuwsbrief Ontwikkeling locatie De Eendracht

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.