Essentaksterfte

De es wordt overal in Nederland steeds vaker aangetast door essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte, waarvan de bomen meestal niet herstellen.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een agressieve en progressieve schimmelziekte. Dat betekent dat de bomen niet herstellen. De bomen krijgen deze ziekte door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken sterven af. Daarna gaat de boom helemaal dood. 

Wanneer kapt de gemeente een es?

Dode takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. Dat is gevaarlijk voor de veiligheid van mensen, auto's, woningen en wegen.

De gemeente controleert de essen daarom goed. Bij gevaar voor de veiligheid snoeien we de boom. Als de boom niet meer kan herstellen, kappen we hem. Is er een kans dat de boom wel herstelt? Of is er geen gevaar voor de veiligheid? Dan kappen we de boom niet.

Op de kaart hieronder kun je zien welke bomen de gemeente gaat kappen of snoeien

Bomenkaart

Samen met inwoners

Voor een gekapte es moet ook iets terugkomen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meepraten over hun woonomgeving. Dat geldt ook voor de nieuwe beplanting nadat de essen zijn gekapt. 

Samen met inwoners maken we ontwerpen over het groen in wijken en dorpen. Vaak is daar een werkgroep voor, waarin een aantal inwoners hun wijk of dorp vertegenwoordigen. De dorpsverenigingen spelen daar een grote rol in.

Hieronder lees je meer over een aantal werkgroepen.

Werkgroepen aanpak essensterfte

De werkgroep bestaat uit:

 • Gerard Bulthuis, inwoner
 • Tamara Zijlstra, inwoner
 • Martin van der Leij, inwoner
 • Frans Bakker, inwoner
 • Rolf Kloppenborg, inwoner
 • Somi Schikker, inwoner
 • Janneke Snijder, inwoner
 • Trijntje Medema, inwoner
 • Kornelis Niehof, gemeente Eemsdelta
 • Elvira van der Zwaag, Sweco
 • Rovert Kalkhuis, gemeente Eemsdelta

Informatie

 

De werkgroep bestaat uit:

 • Jan Zeijlemaker, inwoner Borgsweer
 • Steyn Prins, inwoner Termunten
 • Dick Sandifort, inwoner Termunten
 • Riekus Köller, inwoner Borgsweer
 • Edwin van Vulpen, inwoner Borgsweer
 • Richard Stegmeijer, inwoner Termunten
 • Jeroen van der West, gemeente Eemsdelta
 • Elvira Jonkers, Sweco
 • Robert Kalkhuis, gemeente Eemsdelta

De werkgroep bestaat uit:

 • Bert de Boer
 • Riet Wessels
 • Vera van Schaik
 • Hannie Frik
 • Aaltje Folkersma
 • Vincent Noordhoek
 • Ineke Vries
 • Sacha Schramm, stedenbouwkundige van bureau HKB

De werkgroep bestaat uit:

 • Jonita Pruis, inwoner Woldendorp
 • Theo Nijland, inwoner Woldendorp en Klankbordgroep Woldendorp
 • Kees van Wieringen, inwoner Woldendorp
 • Alicia Wester, inwoner Woldendorp
 • Tonny Kramer, inwoner Woldendorp
 • Gonnie Kramer, inwoner Woldendorp
 • Otto van de Oudeweetering, inwoner Woldendorp
 • Jan Puister, inwoner Woldendorp
 • Jeroen van der West, gemeente Eemsdelta
 • Elvira van der Zwaag, Sweco
 • Robert Kalkhuis, gemeente Eemsdelta

Meer informatie

De gemeente geeft meer informatie beschikbaar, zoals:

 • het actieplan essentaksterfte van de vroegere gemeente Delfzijl. Dit plan is in 2018 gemaakt, samen met Stichting Landschapsbeheer Groningen, Stichting Groninger Bomenwacht en de adviesgroep essentaksterfte (inwoners).
 • plattegronden van de hierboven genoemde dorpen, waarop je kunt zien waar we de essentaksterfte aanpakken. 
 • presentaties van bijeenkomsten in de hierboven genoemde dorpen. 

Wil je deze informatie ontvangen? Mail dan naar essentaksterfte@eemsdelta.nl. Omschrijf duidelijk welke informatie je wilt ontvangen.

Heb je vragen?

Mail dan naar essentaksterfte@eemsdelta.nl. Je kunt ook bellen. De gegevens staan onder deze pagina.