Essentaksterfte

De gemeente Eemsdelta heeft ruim 37.000 bomen langs wegen, paden en in parken. Ongeveer 18% daarvan bestaat uit essen. Jonge en oude essen worden overal in Nederland steeds vaker aangetast door essentaksterfte, ook wel essensterfte genoemd. De oorzaak is een agressieve schimmelziekte, waarvan de bomen meestal niet herstellen.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte wordt verspreid door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken raken aangetast en sterven af. De boom raakt verzwakt en wordt daarmee ook vatbaar voor andere aantastingen. Over het algemeen is sprake van een voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Veel essen gaan uiteindelijk dood.

Wanneer kapt de gemeente een zieke es?

Dode takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. Hoe drukker de locatie, hoe hoger het risico dat de boom schade of letsel veroorzaakt. De gemeente controleert de essen daarom goed. Vaak kan het risico tijdelijk worden weggenomen door een boom te snoeien, maar soms is de boom dusdanig aangetast dat kap onvermijdelijk is.

Vervanging zieke essen?

Voor elke gekapte zieke es planten we een nieuwe boom terug. Waar het kan doen we dat op dezelfde locatie. Soms is er te weinig ruimte voor herplant op dezelfde locatie, bijvoorbeeld door de ligging van kabels en leidingen of door te weinig ruimte in de ondergrond. Voor het vervangen van die bomen zoeken we een plek in de directe omgeving of elders in de gemeente waar de nieuwe boom oud kan worden.

Wat doet de gemeente met zieke essen in bosverband?

De gemeente kent diverse kleine dorps- en ruilverkavelingsbosjes. Veel van deze bosjes bestaan voor een groot deel uit essen. Juist in deze bosjes grijpt de essentaksterfte stevig om zich heen. De bosjes kennen vaak een intensieve padenstructuur waardoor de kans op schade of letsel door vallende takken of bomen groot is. Het veiligstellen van deze bosjes betekent vaak grootschalige kap. De gemeente grijpt dit probleem aan door de percelen om te vormen naar meer gevarieerde bosjes met een grotere biodiversiteit. Samen met inwoners wordt voor die locaties een bosplan opgesteld. Uitgangspunt is: bos blijft bos.

Plannen voor 2021 en 2022

Plannen voor 2021: omvorming diverse bosjes

In 2021 hebben we plannen voorbereid voor de omvorming van een aantal bosjes. De locaties waar in 2021 bosjes zijn omgevormd staan op onderstaande kaart weergegeven (de kaart passen we binnenkort aan). De uitvoering is in het najaar van 2021 gestart en loopt door tot en met de zomer van 2022.

Plannen voor 2022: omvorming Tuikwerderrakbos Delfzijl en Stilleweer Appingedam

In de winter van 2022/2023 gaat de gemeente het Tuikwerderrakbos in Delfzijl en de bossen in de omgeving van begraafplaats Stilleweer in Appingedam omvormen. Hiervoor wordt een omvormingsplan in samenwerking met inwoners gemaakt.

In september 2022 starten de werkzaamheden. We organiseren 2 inloopbijeenkomsten waar je de omvormingsplannen kunt bekijken en vragen kunt stellen. Binnen de aangegeven tijden kun je inlopen op een moment dat het jou past.

  • Inloop bijeenkomst omvormingsplan Tuikwerderrakbos
    6 september, 19.30-21.30 uur.
    Locatie: Roeivereniging Neptunus, Vlotterspat 20 in Delfzijl.
  • Inloop bijeenkomst omvormingsplan Stilleweer
    8 september, 19.30-21.30 uur.
    Locatie: Manege De Veenhoeve, Woldweg 125 in Appingedam.
Projectgrenzen omvorming essentaksterfte Tuikwerderrakbos
Foto: projectgebied omvormingsplan Tuikwerderrakbos

Bomenkaart

Heb je vragen?

Mail dan naar essentaksterfte@eemsdelta.nl. Je kunt ook bellen. De gegevens staan onder deze pagina.