Essentaksterfte

Algemeen

De gemeente Eemsdelta heeft ruim 37.000 bomen langs wegen, paden en in parken. Ongeveer 18% daarvan bestaat uit essen. Jonge en oude essen worden overal in Nederland steeds vaker aangetast door essentaksterfte, ook wel essensterfte genoemd. De oorzaak is een agressieve schimmelziekte, waarvan de bomen meestal niet herstellen.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte wordt verspreid door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken raken aangetast en sterven af. De boom raakt verzwakt en wordt daarmee ook vatbaar voor andere aantastingen. Over het algemeen is sprake van een voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Veel essen gaan uiteindelijk dood.

Wanneer kapt de gemeente een zieke es?

Dode takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. Hoe drukker de locatie, hoe hoger het risico dat de boom schade of letsel veroorzaakt. De gemeente controleert de essen daarom goed. Vaak kan het risico tijdelijk worden weggenomen door een boom te snoeien, maar soms is de boom dusdanig aangetast dat kap onvermijdelijk is.

Vervanging zieke essen?

Voor elke gekapte zieke es planten we een nieuwe boom terug. Waar het kan doen we dat op dezelfde locatie. Soms is er te weinig ruimte voor herplant op dezelfde locatie, bijvoorbeeld door de ligging van kabels en leidingen of door te weinig ruimte in de ondergrond. Voor het vervangen van die bomen zoeken we een plek in de directe omgeving of elders in de gemeente waar de nieuwe boom oud kan worden.

Wat doet de gemeente met zieke essen in bosverband?

De gemeente kent diverse kleine dorps- en ruilverkavelingsbosjes. Veel van deze bosjes bestaan voor een groot deel uit essen. Juist in deze bosjes grijpt de essentaksterfte stevig om zich heen. De bosjes kennen vaak een intensieve padenstructuur waardoor de kans op schade of letsel door vallende takken of bomen groot is. Het veiligstellen van deze bosjes betekent vaak grootschalige kap. De gemeente grijpt dit probleem aan door de percelen om te vormen naar meer gevarieerde bosjes met een grotere biodiversiteit. Samen met inwoners wordt voor die locaties een bosplan opgesteld. Uitgangspunt is: bos blijft bos.

Plannen voor 2024

In 2024 zijn we bezig met onderstaand plan.

Werkgroep bos in Spijk

We zijn bezig met de voorbereidingen om het bosgebied in Spijk aan te passen. De uitvoering start in het najaar van 2024 en loopt door tot en met het najaar van 2025. Dit doen we samen met inwoners in de vorm van een werkgroep. 

Doel werkgroep

Voor de omvorming van het bosgebied organiseren wij drie bijeenkomsten met de werkgroep. Samen met de deelnemers werken we een plan uit. Uiteindelijk maken we samen een definitief ontwerp. Daarna presenteren de deelnemers van de werkgroep dit ontwerp aan alle belangstellenden. Dit gebeurt op een informatiebijeenkomst voor het gebied waar het om gaat.

Wil je deelnemen aan de werkgroep?

Stuur dan een mail naar essentaksterfte@eemsdelta.nl met als titel ‘Deelname werkgroep Spijk’. Daarnaast ontvangen we graag je naam, adres en eventueel de organisatie. Na de aanmelding ontvang je een e-mail met meer informatie.

Aanmelden kan tot en met 20 februari 2024

Voor Spijk is nog beperkte mogelijkheid om deel te nemen aan de werkgroep. De afgelopen jaren zijn er in Spijk veel groeninitiatieven ontwikkeld vanuit het dorp. In overleg met een afvaardiging uit het dorp, en een deel van de initiatiefnemers, hebben we samen besloten om alle initiatieven af te stemmen in één totaalplan. Vanuit de initiatiefnemers zijn er al zes deelnemers uit Spijk die mee denken.

Planning 2024
29 januari    Eerste bijeenkomst
 • Kennismaking
 • Toelichting project
 • Kaders
 • Uitleg proces
 • Ophalen informatie
12 MaartTweede bijeenkomstSamen een schetsontwerp bedenken
MeiDerde bijeenkomstSamen opstellen definitief ontwerp
JuliInloopbijeenkomst in het dorpOntwerp presenteren
SeptemberStart uitvoering 

Plannen voor 2023

In 2023 hebben we 3 plannen voorbereid om de bosgebieden aan te passen. De uitvoering is gestart in het najaar van 2023 en loopt door tot en met het najaar van 2024.

Olingermeeden

Voor dit plan stellen wij een werkgroep samen met bewoners.

Doel werkgroep

Voor dit veranderplan organiseren wij drie werkgroepbijeenkomsten. De deelnemers werken een plan uit tussen de bijeenkomsten door. Uiteindelijk maken we dan samen een definitief ontwerp. Daarna presenteren de deelnemers van de werkgroep dit ontwerp aan alle belangstellenden. Dit gebeurt op een informatiebijeenkomst voor het gebied waar het om gaat.

Planning 2023
Februari    Eerste werkgroepbijeenkomst
 • Kennismaking
 • Toelichting project
 • Kaders
 • Uitleg proces
 • Ophalen informatie
AprilTweede werkgroepbijeenkomstSamen een schetsontwerp bedenken.
JuliInloopbijeenkomstOntwerp presenteren.
OktoberStart uitvoering-

Wil je deelnemen aan deze werkgroep?

Stuur dan een mail naar essentaksterfte@eemsdelta.nl.

In de mail schrijf je
 1. In de onderwerpregel de tekst: 'Deelname werkgroep Olingermeeden'.
 2. Je naam en adres.
 3. Of je als inwoner of als organisatie wilt deelnemen.

Je ontvangt na de aanmelding een mail met meer informatie.

Voorlopige projectgrenzen Olingermeeden
Voorlopige projectgrenzen Olingermeeden.

Middelstummerbos Oosterburen

Aan de rand van het Middelstummerbos, in de hoek van de Hippolytuslaan en Oosterburen, ligt een bosperceel dat eigendom is van de gemeente. Het bos is niet bereikbaar via wandelpaden.

Wat gaan we veranderen?

Wij vervangen bomen met een lage toekomstverwachting voor nieuwe bomen en struiken. Ons doel is om het bos om te vormen en daarmee de verschillende soorten planten en dieren verder te vergroten. Ook willen wij het stuk grond zo inrichten, dat het zich ook in de toekomst verder kan ontwikkelen tot duurzaam bos. Tijdens de omvorming houden we rekening met de aanwezige planten en dieren. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat dit zo blijft.

Inloopbijeenkomst

De inrichting van het Middelstummerbos verandert niet. Daarom bereiden we het plan zelf voor, zonder werkgroep of bewoners. Als er een conceptontwerp is, organiseren wij in juni/juli een inloopbijenkomst. Daar bespreken wij het plan. Ook kan je dan vragen stellen en meer informatie krijgen.

Wanneer is de inloopbijeenkomst precies?

De datum en de tijd voor de inloopbijeenkomst vind je op een later moment op deze pagina. Ook plaatsen we een uitnodiging in de Eemsbode.

Kaart met de projectgrenzen Middelstummerbos
Kaart met de projectgrenzen van het Middelstummerbos.

Groenstrook fietsverbinding Appingedam-Delfzijl

Inloopbijeenkomst

De inrichting van de groenstrook ten zuiden van de N360, tussen begraafplaats Maarhof en het Wilhelminapark, verandert niet. Daarom bereiden we het plan zelf voor, zonder werkgroep of bewoners. Wij hebben in juli een inloopbijeenkomst georganiseerd en is het conceptontwerp besproken. Wil je het conceptontwerp bekijken? Mail dan naar essentaksterfte@eemsdelta.nl en zet in het onderwerp van de e-mail: Ontwerp Groenstrook fietspad Appingedam – Delfzijl.

Luchtfoto projectgrenzen fietsverbinding Appingedam-Delfzijl
Luchtfoto van de projectgrenzen van de fietsverbinding tussen Appingedam en Delfzijl.

Bomenkaart

Heb je vragen?

Mail dan naar essentaksterfte@eemsdelta.nl. Je kunt ook bellen. De gegevens staan onder deze pagina.