Essentaksterfte

De gemeente Eemsdelta heeft ruim 37.000 bomen langs wegen, paden en in parken. Ongeveer 18% daarvan bestaat uit essen. Jonge en oude essen worden overal in Nederland steeds vaker aangetast door essentaksterfte, ook wel essensterfte genoemd. De oorzaak is een agressieve schimmelziekte, waarvan de bomen meestal niet herstellen.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte wordt verspreid door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken raken aangetast en sterven af. De boom raakt verzwakt en wordt daarmee ook vatbaar voor andere aantastingen.  Over het algemeen is sprake van een voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Veel essen gaan uiteindelijk dood.

Wanneer kapt de gemeente een zieke es?

Dode takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. Hoe drukker de locatie, hoe hoger het risico dat de boom schade of letsel veroorzaakt. De gemeente controleert de essen daarom goed. Vaak kan het risico tijdelijk worden weggenomen door een boom te snoeien, maar soms is de boom dusdanig aangetast dat kap onvermijdelijk is.

Vervanging zieke essen?

Voor elke gekapte zieke es planten we een nieuwe boom terug. Waar het kan doen we dat op dezelfde locatie. Soms is er te weinig ruimte voor herplant op dezelfde locatie, bijvoorbeeld door de ligging van kabels en leidingen of door te weinig ruimte in de ondergrond. Voor het vervangen van die bomen zoeken we een plek in de directe omgeving of elders in de gemeente waar de nieuwe boom oud kan worden.

Wat doet de gemeente met zieke essen in bosverband?

De gemeente kent diverse kleine dorps- en ruilverkavelingsbosjes. Veel van deze bosjes bestaan voor een groot deel uit essen. Juist in deze bosjes grijpt de essentaksterfte stevig om zich heen. De bosjes kennen vaak een intensieve padenstructuur waardoor de kans op schade of letsel door vallende takken of bomen groot is. Het veiligstellen van deze bosjes betekent vaak grootschalige kap. De gemeente grijpt dit probleem aan door de percelen om te vormen naar meer gevarieerde bosjes met een grotere biodiversiteit. Samen met inwoners wordt voor die locaties een bosplan opgesteld. Uitgangspunt is: bos blijft bos.

Plannen voor 2021: omvorming diverse bosjes

In 2021 bereiden we plannen voor om een aantal bosjes om te vormen. Vanwege de ligging en omvang hebben de bosjes minder impact op de directe woon- en leefomgeving en is de bewonersbetrokkenheid beperkt. Zodra fysieke bijeenkomsten met grotere groepen weer mogelijk zijn, starten we de vorming van bosplannen samen met inwoners weer op. De locaties waar in 2021 bosjes worden omgevormd zijn op onderstaande kaart weergegeven (de kaart passen we binnenkort aan).

Bomenkaart

Plannen voor 2022: Stilleweer Appingedam en Tuikwerderrakbos Delfzijl

In 2022 gaan we bosplannen maken voor het bosgebied Stilleweer in Appingedam en voor het Tuikwerderrakbos in Delfzijl. Wil je deelnemen aan een werkgroep over de omvorming van een bosgebied in jouw omgeving?  Meld je dan aan via essentaksterfte@eemsdelta.nl.

Heb je vragen?

Mail dan naar essentaksterfte@eemsdelta.nl. Je kunt ook bellen. De gegevens staan onder deze pagina.