Idee voor je buurt

Algemeen

Heb je een vraag of idee voor jouw dorp, wijk of buurt? Dan is de gebiedsregisseur je eerste aanspreekpunt. Onze gebiedsregisseurs zorgen ervoor dat jouw informatie op de juiste plaats bij de gemeente binnenkomt.

Wat doen we?

Onze gebiedsregisseurs hebben de volgende taken:

 • Signaleren wat er speelt in de wijk of het dorp.
 • Contactpersoon voor bewoners.
 • Bewoners ondersteunen bij initiatieven.
 • Zorgen voor verbinding tussen bewoners, dorp- en wijkverenigingen en organisaties (zoals gemeente, politie, woningcorporaties, opbouwwerk).

Over Gebiedsgericht Werken

De gemeente Eemsdelta werkt Gebiedsgericht. Ook wij zien dat de samenleving in een hoog tempo verandert. We willen vooral een gemeente zijn en blijven, die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Om dichtbij te kunnen zijn, kiest Eemsdelta voor het Gebiedsgericht Werken (GGW) als één van de werkwijzen. 

Bekijk ook de pagina over Gebiedsgericht Werken

Dorps- en wijkbudgetten

De gemeente Eemsdelta investeert in de leefbaarheid van dorpen en wijken. Dat doen wij met veel opgaven die de leefomgeving verbeteren en aantrekkelijk maken, maar ook met het ondersteunen van dorpen en wijken. De dorpen en wijken hebben hiervoor zelf ook een dorps- en wijkbudget om activiteiten te organiseren gericht op de leefbaarheid in het dorp. 

Vanaf 1 januari 2023 is de verdeling van de dorps- en wijkbudgetten als volgt: 

Dorpen € 4000,- basisbedrag € 2,- toeslag per inwoner
Wijken € 2000,- basisbedrag € 2,- toeslag per inwoner

De wijken zijn veel groter dan de dorpen en hebben daardoor meer inwoners. De wijken ontvangen daarom een lager basisbedrag. Samen met de besturen van de dorps- en wijkbelangen maakt de gemeente afspraken over budgetbeheer en waar de activiteiten aan moeten voldoen. 

Vragen over dorps- en wijkbudgetten

Heb je vragen over de dorps- en wijkbudgetten, stel ze dan aan jouw gebiedsregisseur of stuur een mail via gebiedsregie@eemsdelta.nl

Heb je een idee voor je buurt of wijk die je wilt uitvoeren?

Dan kun je hiervoor geld van de gemeente ontvangen. Het geld is voor alle inwoners uit onze gemeente, die een idee willen uitvoeren om de leefbaarheid in Eemsdelta te verbeteren. 

Hulp van een gebiedsregisseur

Onze gebiedsregisseurs denken graag met je mee en helpen je om een plan op te stellen. Op deze pagina staan de contactgegevens van onze gebiedsregisseurs.  

Aanvragen

Je kunt het geld aanvragen via een digitaal formulier. Het aanvragen van geld kan tot en met 31 december 2023 of tot het totale budget van € 1,5 miljoen op is.   

Formulier bewonersinitiatief aanmelden 

Wat gebeurt er wanneer je het geld hebt aangevraagd?

Aanvragen tot € 10.000,- ontvangen binnen 2 weken het besluit. Aanvragen boven de € 10.000,-  hebben een beslistermijn van zes weken.

Je ontvangt sowieso een reactie, ook als je aanvraag niet compleet is. Is je aanvraag niet compleet? Dan gaat het termijn van 2 of 6 weken in zodra de aanvraag compleet is. De gebiedsregisseurs kunnen hierbij helpen. 

Nationaal Programma Groningen

Dankzij een subsidie van € 1,5 miljoen van het Nationaal Programma Groningen kunnen wij als gemeente de komende jaren nieuwe ideeën vanuit de samenleving financieel ondersteunen.
 

Contact en verdeling gebieden per gebiedsregisseur

Heb je een vraag of idee voor jouw wijk of dorp? Neem dan contact op via het e-mailadres: gebiedsregie@eemsdelta.nl.

Welke gebiedsregisseur hoort bij welk gebied?

 • Gebiedsregisseur Klaas Bult: de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
Gebiedsregisseur Klaas Bult
 • Gebiedsregisseur Konnie Kamp: de wijken in Appingedam, centrum Delfzijl en het dorp Farmsum.
Gebiedsregisseur Konnie Kamp
 • Gebiedsregisseur Edwin Broekman: de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en Uitwierde.
Gebiedsregisseur Edwin Broekman
 • Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema: de dorpen Borgsweer, Termunten, Termunterzijl, Woldendorp, Wagenborgen, Meedhuizen en de wijken Tuikwerd, Over de Gracht/Scheepvaartbuurt, West II, Fivelzigt, Fivelmonde, Dethmerseiland en Tuikwerderrak. 

Liever telefonisch contact?

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gebiedsregisseurs. 

 • Klaas Bult is bereikbaar via telefoonnummer: 06-48135329. 
 • Konnie Kamp is bereikbaar via telefoonnummer: 06-46517208.
 • Edwin Broekman is bereikbaar via telefoonnummer: 06-55477082.
 • Bokko Jan Huitema is bereikbaar via telefoonnummer: 06-21972926.
Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema

Meldingen en klachten

Met meldingen en/of klachten kun je niet bij de gebiedsregisseurs terecht. Deze geef je online door aan de gemeente via: