Meedenken over je buurt

Algemeen

Als gemeente willen we dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staan. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Hierom kiezen wij voor het Gebiedsgericht Werken (GGW) als 1 van onze werkwijzen.

Wat is Gebiedsgericht Werken?

Binnen het gebiedsgericht werken staan buurten, wijken en dorpen centraal. De gemeente maakt plannen graag samen met inwoners, ondernemers en partners. Om dat te kunnen doen, hebben wij medewerkers die dagelijks aanwezig zijn in onze dorpen en wijken. Zij horen en weten veel van wat er speelt en ondersteunen bewoners(groepen) bij ideeën en vragen.

Hoe past de gemeente Gebiedsgericht Werken toe?

Onze medewerkers zijn zichtbaar in de verschillende gebieden. En we vragen ook regelmatig aan onze inwoners hoe zij het wonen en leven in onze gemeente ervaren. Door dat te doen, kunnen nieuwe plannen en beleid gemaakt worden met wat we weten over de gemeente uit onze gegevens en de wensen van onze inwoners. Wij sluiten aan bij ideeën vanuit de samenleving en betrekken de samenleving bij de plannen die wij (moeten) maken.

Welke hulpmiddelen gebruikt de gemeente?

We zetten verschillende hulpmiddelen in bij Gebiedsgericht Werken, zoals:

Middelen gemeente GGW

Het gebiedskompas laat zien hoe een dorp of wijk ervoor staat vergeleken met het gemiddelde van de gemeente Eemsdelta. Hiermee krijgen we een goed beeld van wat er nodig is voor gemeentelijke plannen. Door daarna met de bewoners van het dorp of de wijk in gesprek te gaan kunnen wij hun ideeën en wensen meenemen. Ook de gebiedsregisseur, regisseur openbare ruimte, servicemedewerker en gebiedswethouder zijn hierbij betrokken.

Webpagina met gebiedskompas Eemsdelta

Dorpen en wijken hebben ook zelf ideeën voor de toekomst van hun woonplaats. Vaak werken zij deze uit in dorps- of wijkvisies. Wij zoeken dan vooral de verbinding tussen de gemeentelijke plannen en de wensen van de inwoners en maken samen een gebiedsagenda. De uitvoering doen we ook samen. 

Bekijk ook de pagina Idee voor je buurt.

Wanneer betrekken wij de inwoners?

Bij de onderwerpen waar het kan, wil Eemsdelta inwoners betrekken bij nieuw beleid of nieuwe plannen. Dat doen wij met een inwonerspanel, koffiekargesprekken, een inwonersenquête (vragenlijst), bewonersavonden en nog veel meer vormen. Je kunt zelf aangeven of je mee wilt denken (of werken) aan nieuwe plannen.

Bekijk ook de pagina Idee voor je buurt.

Bekijk ook de pagina over onderzoek naar participatie. 

Uitkomsten Inwonersenquête 2023

Tevredenheid inwoners toegenomen in Eemsdelta 

Als gemeente maken we beleid en plannen over wat er in de gemeente moet gebeuren. Dit doen we zoveel mogelijk samen met inwoners.

Bijna 15.000 inwoners van 18 jaar en ouder konden in het najaar van 2023 de inwonersenquête (vragenlijst) van de gemeente Eemsdelta invullen. 29% van de inwoners heeft de vragenlijst beantwoord. Hiermee geven de uitkomsten een goed beeld van de mening en ervaring van inwoners uit onze gemeente. 

Samen plannen maken

Wij vinden het belangrijk om plannen samen met inwoners te maken. Meer hierover leest u ook bovenaan deze pagina onder het kopje Gebiedsgericht Werken. Via dit onderzoek willen we graag te weten komen hoe tevreden inwoners zijn over hun leefomgeving, of ze wel eens overlast ervaren, maar ook of ze zich af en toe eenzaam voelen. Zo blijven wij op de hoogte van de wensen en ideeën van inwoners en sluiten onze plannen aan op wat er leeft en speelt in Eemsdelta. Het onderzoek herhalen we elke 2 jaar. In 2021 hebben we dit onderzoek voor het eerst gedaan. 

In de Infographic (afbeelding) hieronder zie je de uitkomsten van de vragenlijst van 2023. Kun je het bestand niet lezen, bijvoorbeeld door een handicap? Eronder staat ook een uitleg per categorie, in tekst. 

Infographic vragenlijst inwoners 2023
Infographic vragenlijst

Uitleg infographic en vergelijking met 2021

We hebben naar bijna 15.000 inwoners de vragenlijst gestuurd. 29% van de inwoners heeft alle vragen beantwoord en ingeleverd. Dat zijn meer reacties dan we in 2021 kregen. De betrokkenheid van inwoners zien we ook terug in de volgende cijfers: 28,5% heeft een idee voor de buurt of werkt samen met de gemeente aan plannen. Bijna 70% van de inwoners geven de dienstverlening een 7 of hoger. 

Inwoners geven hun gezondheid gemiddeld een 7.4 en de kwaliteit van hun leven een 7,7. Dat zijn iets hogere cijfers dan het gemiddelde van de hele provincie Groningen. De eenzaamheid is licht afgenomen. Nu voelt 20,5% van de inwoners zich wel eens eenzaam. Dat was twee jaar geleden 22,2%. Ongeveer 9% heeft moeite met rondkomen. Voel je je wel eens eenzaam? Je kunt hiervoor een hulpvraag stellen. We helpen je graag verder via Sociaal Plein Eemsdelta.

Veel meer inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun dorp of buurt (van 77% in 2021 naar 86% in 2023). Het voorzieningenaanbod is volgens de inwoners ongeveer gelijk gebleven. Rond de 90% van de inwoners voelt zich verbonden met de streek, dat was ook zo in 2021. Inwoners zijn nog even tevreden over hun woonomgeving als in 2021 en geven daarvoor gemiddeld een 7,4. Hun woning zelf waarderen inwoners gemiddeld met een 7,8, vergeleken met een 7,7 in 2021. In 2021 gaf 52% van de inwoners aan niet van plan te zijn om te gaan verhuizen. Nu wil 64% niet verhuizen.

Ruim de helft van de inwoners vindt de woonomgeving kindvriendelijk en 8 op de 10 voelt zich veilig in hun dorp of buurt, net als in 2021. De meeste overlast wordt nog steeds ervaren door gevaarlijk(e) verkeerssituaties/verkeersgedrag en hondenpoep, waarbij de tevredenheid over verkeer met 5% is afgenomen.

Ervaar je overlast? Meld dit dan via Meldpunt woonomgeving. 

Inwoners bezoeken in hun vrije tijd het vaakst: een restaurant of café, evenement of braderie en concert of muziekfestival. Er is een afname van het aantal inwoners dat regelmatig sport, namelijk van 53% in 2021 naar 51% nu. Benieuwd waar of hoe je kunt sporten? Ga dan naar de website Eemsdelta Beweegt. Meer dan een derde van de inwoners van 18 jaar of ouder doet vrijwilligerswerk, dat was ook zo in 2021. Vrijwilligers zetten zich vooral in voor: godsdienstige organisaties, sportverenigingen en buurtverenigingen.

Inwoners worden meestal geholpen door familie en vrienden. Vaak gaat het om klusjes in en om huis of past er iemand op het huis. Inwoners kunnen het minst goed terecht bij iemand voor het lenen van geld en voor advies over geldzaken. Wil je hulp of heb je vragen over gelzaken? We helpen je graag verder via Sociaal Plein Eemsdelta. Er is ook een Informatie-en adviespunt Geldzaken.

Gebiedskompassen

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we ook voor het maken van gebiedskompassen. Met behulp van gebiedskompassen kunnen we in 1 oogopslag zien hoe een dorp of wijk ervoor staat. Hiermee krijgen we een beter beeld bij wat er nodig is voor gemeentelijke plannen. Lees meer hierover op deze pagina Meedenken over je buurt

Verwerking van de uitkomsten

We gaan met de uitkomsten aan de slag om te kijken wat er nodig is voor eventueel beleid of het maken van plannen. 

Meer informatie of vragen?

Wil je meer informatie over Gebiedsgericht Werken of heb je vragen? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Heb je een vraag of idee voor jouw wijk of dorp? Neem dan contact op via het e-mailadres: gebiedsregie@eemsdelta.nl.