Meedenken over je buurt

Algemeen

Als gemeente willen we dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staan. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Hierom kiest Eemsdelta voor het Gebiedsgericht Werken (GGW) als één van onze werkwijzen.

Wat is Gebiedsgericht Werken?

Gebiedsgericht werken is aan de slag gaan in een dorp of wijk met vragen, projecten of opgaven die daar zijn. Om dat te kunnen doen, hebben wij medewerkers die dagelijks zichtbaar zijn in onze dorpen en wijken. Zij horen en weten veel van wat er speelt en ondersteunen bewoners(groepen) bij initiatieven of vraagstukken.

Hoe past de gemeente Gebiedsgericht Werken toe?

Dat doen wij door medewerkers in gebieden zichtbaar te laten zijn, maar ook door regelmatig informatie op te halen bij onze inwoners over hoe zij het wonen en leven in onze gemeente ervaren. Door dat te doen, kunnen nieuwe plannen en beleid gemaakt worden op basis van dat wat we weten over onze gemeente uit data en cijfers en de behoefte van onze inwoners. Wij sluiten aan bij initiatieven vanuit de samenleving en betrekken de samenleving bij de plannen die wij (moeten) maken.

Welke middelen gebruikt de gemeente?

We zitten meerdere middelen in bij Gebiedsgericht Werken, denk aan:

Middelen gemeente GGW

Door te werken met informatie over de dorpen en wijken, krijgen we een beter beeld bij wat er nodig is voor gemeentelijke plannen. De gegevens verwerken we in een zogenoemde taartdiagram per dorp of wijk. Dit taartdiagram noemen wij een gebiedskompas. Het toont de stand van zaken op dat moment. Door vervolgens met de bewoners van het dorp of de wijk in gesprek te gaan, hopen wij richting te kunnen geven aan de plannen die we moeten ontwikkelen. Ook de gebiedsregisseur, regisseur openbare ruimte, servicemedewerker en gebiedswethouder zin betrokken bij dit proces. 

Dorpen en wijken hebben ook zelf ideeën voor de toekomst van hun woonplaats. Vaak werken zij deze uit in dorps- of wijkvisies. Wij zoeken dan vooral de verbinding tussen de gemeentelijke plannen en de wensen van de inwoners en maken samen een gebiedsagenda. De uitvoering doen we ook samen. 

Bekijk ook de pagina Idee voor je buurt.

Wanneer betrekken wij de inwoners?

Bij de onderwerpen waar het kan, wil Eemsdelta inwoners betrekken bij nieuw beleid of nieuwe plannen. Dat doen wij met een inwonerspanel, koffiekargesprekken, een inwonersenquête (vragenlijst), bewonersavonden en nog veel meer vormen. Je kunt zelf aangeven of je mee wilt denken (of werken) aan nieuwe plannen.

Bekijk ook de pagina Idee voor je buurt.

Bekijk ook de pagina over onderzoek naar participatie. 

Resultaat inwonersenquête gemeente Eemsdelta

In 2021 konden 14.000 inwoners de inwonersenquête van de gemeente invullen. De vragen gingen onder andere over de leefomgeving, veiligheid, vrije tijd en vrijwillige hulp. Hierbij delen we de uitkomsten. 

Kun je het bestand niet lezen, bijvoorbeeld door een handicap? Eronder staat ook een uitleg per categorie, in tekst. 

Uitkomsten vragenlijst inwoners in een infographic
Infographic vragenlijst

Resultaten per categorie (uitleg infographic in tekst)

 • In totaal zijn er 14.000 enquêtes uitgezet. 28% van de inwoners hebben de vragenlijst ingevuld.
 • Inwoners geven hun gezondheid gemiddeld een 7,5.
 • Inwoners geven hun leven gemiddeld een 7,7.
 • Inwoners van de provincie Groningen geven hun gezondheid gemiddeld een 7,6. (bron: Sociaal Planbureau Groningen, 2019).
 • Bijna 1 op de 3 inwoners wil vaker meedoen aan een onderzoek van de gemeente.
 • 1 op de 4 inwoners voelt zich wel eens eenzaam. Landelijk is dit een 7,9. (bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019)
 • 26,7% heeft geen mening over het voorzieningenaanbod in het gebied. 10,8% vindt het voorzieningenaanbod beter geworden in het gebied. 33,8% vindt het voorzieningenaanbod gelijk gebleven in het gebied. 28,7% vindt het voorzieningenaanbod achteruit gegaan in het gebied.
 • 77% voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het gebied. Bijna 90% van de inwoners voelt zich in redelijke tot zeer sterke mate verbonden met de streek.  
 • Inwoners geven hun woning gemiddeld een 7,7. Inwoners geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,4.
 • 52% geeft aan zeker niet te gaan verhuizen. 17% geeft aan niet te weten of ze gaan verhuizen. 20% geeft aan op lange termijn (langer dan 2 jaar) te gaan verhuizen. 11% geeft aan op korte termijn (binnen 2 jaar) te gaan verhuizen. 
 • 54% vindt zijn/haar eigen omgeving kindvriendelijk. 26% vindt zijn/haar eigen omgeving niet kindvriendelijk.
 • 79% voelt zich zelden of nooit onveilig in eigen omgeving. Veel inwoners geven aan vaak last te hebben van gevaarlijke verkeerssituaties/hard rijders en hondenpoep.
 • 23% is ontevreden of zeer ontevreden over verkeersveiligheid in eigen omgeving. 50% is tevreden of zeer tevreden over de verkeersveiligheid in eigen omgeving.
 • Inwoners bezoeken in hun vrije tijd het vaakst: een restaurant of café, een festival, braderie of evenement en de bioscoop.  
 • Ruim 53% heeft het afgelopen jaar één of meerdere keren per maand gesport.
 • Meer dan een derde van de inwoners van 18 jaar of ouder doet vrijwilligerswerk. Inwoners die aan vrijwilligerswerk doen, zetten zich in voor: godsdienstige organisaties, sportverenigingen en buurtverenigingen. 

Met vrijwillige hulp bedoelen we hulp zonder betaling.

 • Inwoners kunnen meestal vrijwillige hulp krijgen voor: klusjes in en om het huis, op het huis passen en hulp in de huishouding.

Achtergrond inzet inwonersenquête

In september en oktober 2021 hebben 14.000 inwoners een vragenlijst kunnen invullen over het wonen en leven in de gemeente Eemsdelta. Met een reactiehoogte van 28% zitten we boven de grens die we nodig hebben om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De uitkomsten kunnen we daardoor beschouwen als een goede afspiegeling van onze inwoners. De gemeente wil steeds meer plannen en beleid maken met inwoners en daarvoor is het nodig te weten hoe iedereen denkt over het wonen en leven in hun  dorp of wijk. 

Verwerking van de uitkomsten

We gaan met de uitkomsten aan de slag om te kijken wat er nodig is voor eventueel beleid of het maken van plannen. 

Meer informatie of vragen?

Wil je meer informatie over Gebiedsgericht Werken of heb je vragen? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Heb je een vraag of idee voor jouw wijk of dorp? Neem dan contact op via het e-mailadres: gebiedsregie@eemsdelta.nl.