Onderzoek naar participatie

In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Om erachter te komen hoe de samenwerkingen verlopen heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld.

Digitale vragenlijst

Omdat we samen willen werken aan een mooie toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen verlopen. Hiervoor heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september 2022 kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden de vragenlijst invullen. 

Vul de digitale vragenlijst hier in

Bekijk het animatiefilmpje dat we gemaakt hebben over de vragenlijst.

Doel van de vragenlijst

De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en ondernemers actief zijn in de omgeving en of er iets wordt gedaan met hun bijdrage door de gemeente. Worden hun ideeën opgepakt, verloopt de samenwerking soepel en zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst een beter beeld krijgen van hoe de samenwerking tussen bewoners of ondernemers en de gemeente verloopt. En daar willen we mee bezig.

Commissie Participatie

De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om te komen tot een participatieverordening. Het college geeft op dit moment uitvoering aan deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst

Wil je graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur in jouw dorp of wijk. Dat is mogelijk vanaf het moment dat de vragenlijst online staat (29 augustus 2022).

Meer informatie

Voor meer informatie over de digitale vragenlijst kun je contact opnemen met team Gebiedsregie via (0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl