Onderzoek naar participatie

Algemeen

Hoe werken onze inwoners, ondernemers én de gemeente samen? Om erachter te komen hoe de samenwerkingen verlopen hebben we hier onderzoek naar gedaan.

Digitale vragenlijst

In september 2022 konden inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden de vragenlijst invullen. 

De vragen gingen onder andere over hoe het contact en de samenwerking is met de gemeente. Ook hebben we een beeld gekregen van welke thema's er leven.

Uitkomst vragenlijst

In totaal hebben 1048 personen de vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn 18,6% medewerker bij de gemeente, 1,9% college- of raadslid, 74,4% inwoner boven de 18 jaar, 0,8% inwoner onder de 18 jaar en 4,3% ondernemer. 

Kun je het bestand niet lezen? Hieronder staat een uitleg per categorie in tekst. 

Gemeente Eemsdelta infographic Onderzoek participatie 2022
Infographic vragenlijst

Resultaten per categorie (uitleg infographic in tekst)

Totaal aantal deelnemers aan het onderzoek: 1048

De verdeling is als volgt:

 • Inwoners vanaf 18 jaar: 74,4%
 • Medewerkers gemeente: 18,6%
 • Ondernemers: 4,3%
 • College- of raadslid: 1,9%
 • Inwoner tot 18 jaar: 0,8%

Inwoners tot 18 jaar hebben aangegeven:

 • Geen beeld te hebben bij participatie door de gemeente.
 • Wel betrokken te willen worden door de gemeente. 
 • Bereid te zijn samen met groep jongeren mee te doen aan besluitvorming.
 • Leren over politiek minder interessant te vinden.

De volgende thema's leven bij deze inwoners: 

 • Gezondheid, welzijn en sport.
 • Natuur, groen en openbare ruimte.
 • Cultuur, toerisme en recreatie.
 • Onderwijs.    

Zij gaven de tip: gebruik Snapchat of Instagram om meer jongeren te bereiken.

Inwoners vanaf 18 jaar hebben aangegeven:

Dat de samenwerking verbeterd kan worden door: 

 • Vlotte beantwoording of afhandeling van vragen.
 • Duidelijkheid: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
 • Een gemeente die meedenkt en/of meehelpt.
 • Een vast aanspreekpunt hebben voor inwoners.

De volgende thema's leven bij deze inwoners: 

 • Leefbaarheid. 
 • Groen en inrichting openbare ruimte.
 • Wegen en verkeersveiligheid.
 • Wonen.
 • Duurzaamheid & energie.

Overige info

 • 60% komt alleen bij de gemeente komt voor hun paspoort, enzovoort. 
 • 25% heeft wel eens contact met een medewerker of wethouder.
 • 21,7% is betrokken is bij het maken van plannen vanuit de gemeente.
 • 46,6% vindt dat de gemeente iets doet met de bijdrage. 

Ondernemers hebben aangegeven:

 • Behoefte te hebben aan een betere samenwerking met de gemeente.
 • Ondernemers zijn nu vooral actief bij het meedenken over ontwikkeling in de omgeving van de onderneming en sponsoring van activiteiten en evenementen. 

Overig

 • 55,9 % wil meedenken over plannen.
 • 42,5% heeft af en toe contact met een medewerker of wethouder.
 • 51,3 % geeft aan dat de samenwerking met de gemeente neutraal is.
 • 62,2% wil een gemeente die meedenkt en meehelpt.

Medewerkers bij de gemeente hebben aangeven:

 • Meer te willen samenwerken met inwoners en vooral meer draagvlak te willen creëren.  
 • Meer inwonergericht te willen werken in plaats van systeemgericht.

Overig

 • Ruim 20% heeft wekelijks contact met initiatiefnemer.
 • Ruim 60% werkt vaak of af en toe samen met inwoners en/of ondernemers.
 • 74,5% wil vaker samenwerken in de toekomst.

De raad en het college hebben aangegeven: 

 • Inwoners meer te moeten erkennen als partner in het proces.
 • Impact op eigen leefomgeving erkennen en expertise van inwoners nodig te hebben.
 • Meer draagvlak te willen creëren. 
 • Voortdurend in contact te willen blijven met inwoners.
 • Dat de mate van participatie wel verschilt per onderwerp.
   

Uitslag vragenlijst gebruiken

De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een participatieverordening te maken. Een participatieverordening is een document waarin het beleid op participatie in regels wordt uitgelegd. Het belangrijkste is dan ook om beleid te maken over participatie: wat vinden we belangrijk en hoe geven we vorm en inhoud aan participatie? De uitslag van de digitale vragenlijst gebruiken we voor het maken van het participatiebeleid.

Commissie Participatie

Om te komen tot een participatieverordening is er een tijdelijke commissie participatie opgericht. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek naar participatie kun je contact opnemen met team Gebiedsregie via (0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl